Lærerspesialist i kunst og håndverk

Lærerspesialist i kunst og håndverk
Tekst: Morteza Amari

Foto: https://www.flickr.com/photos/hsninfo/

Institutt for estetiske fag ved Høgskolen i Sørøst-Norge har fått i oppdrag å tilby lærerspesialistutdanning i kunst og håndverk, trinn 1-10 fra utdanningsdirektoratet. Dette skal være et tilbud til lærere som ønsker en faglig karrierevei innenfor fag- og skoleutvikling i kunst og håndverk og samtidig beholde undervisning som sin hovedoppgave.
Målet med studiet er at studentene skal videreutvikle og fordype sin fagdidaktiske kompetanse sier Anniken Randers-Pehrson som er fagansvarlig for utdanningen. Hun legger til at studentene vil få kompetanse i veiledning og endringsprosesser og at de skal jobbe med fagutvikling i eget klasserom og i lærerkollegiet som en del av dette studiet.

Foto: Anniken Randers-Pehrson

Hva er opptakskravene til studiet?
– I tillegg til godkjent lærerutdanning skal søkere ha 60 studiepoeng i kunst og håndverk og minimum tre åres undervisningspraksis.
Hvordan kan man søke på studiet?
– Opptak til studiet vil gå gjennom utdanningsdirektoratet.
Hvordan er studiet lagt opp?
– Studiet er delt i fire emner à 15 studiepoeng over to år
Gjennom de fire emnene i studiet vil du lære om aksjonsforskning, skoleutvikling, veiledning og kollegiale læringsfellesskap sier Randers-Pehrson og ser fram til å begynne med studiene i august 2018.
Info om studiet:
https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/larerspesialistutdanning-i-kunst-og-handverk/
Her søker du:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larerspesialister/larerspesialistutdanning/

Viktig! Søknadsfrist: 1. mars

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *