Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk

På campus Notodden kan du utdanne deg til faglærer i design, kunst og håndverk. I dette skjæringspunktet mellom utøvende kunst og læreryrket ligger fokuset på utforsking av estetiske og skapende prosesser rettet inn mot barn og læring. Det er tett kontakt med arbeidslivet gjennom praksis, der du som student får kjenne på de ulike sidene… Read More Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk