Kosmisk hjelp søkes

Tegneseriestripe av Andrine LøvhøidenAndrine Løvhøiden studerer faglærerutdanning i design, kunst og håndverk ved Institutt for estetiske fag, campus Notodden. https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/faglarerutdanning-i-design-kunst-og-handverk/

Instituttets dag ved Telemarksgalleriet

Institutt for estetiske fag ved campus Notodden hadde instituttets dag ved Telemarksgalleriet fredag 16. august. Nye studenter fikk oppleve deler av byens infrastruktur og industriens kulturarv i byen. Studentene fikk innholdsrike omvisninger og fikk sett flotte utstillinger. Magne Furuholmen – IGNIS: Sommerutstillingen i Telemarksgalleriet viser ny skulptur og grafikk av Magne Furuholmen. Museets faste galleri… Read More Instituttets dag ved Telemarksgalleriet

Tid for materialitet: Kari Kindberg

Utstillingen viser keramiske skulpturarbeider fra Kindbergs masteroppgave i Design, kunst og håndverk v/USN våren 2019. Gjennom å sammenstille byster i leire og komponenter fra datateknologi undersøker Kindberg sammenhengen mellom materialitet og tidsbevissthet. Oppgaven belyser behovet for å prioritere og vektlegge kunst og håndverksfaget i skolen, og understreker viktigheten av at skoler og kunst og håndverkslærere legger til… Read More Tid for materialitet: Kari Kindberg

EMAL’s forskningsformidlingsseminar 18. juni 2019

EMAL’s forskningsformidlingsseminar 18. juni 2019 Foto: Karete Roksvåg, tekst Marte S. Gulliksen Forskergruppa Embodied Making and Learning (EMAL) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) inviterte til sitt første årlige forskningsformidlingsseminar 18. juni 2019. Seminaret var åpent for alle, og spesielle invitasjoner var sendt til fakultet for Humaniora, Idrett og Utdanningsvitenskap ved USN. Hovedmålet for seminaret var… Read More EMAL’s forskningsformidlingsseminar 18. juni 2019

Å kjenne seg i slekt med jorden

Natursløyd og økosofi i fremtidens tverrfaglige skole Av: Jostein Sandven Abstract: Natursløyd blir i denne artikkelen definert inn i skolefaget kunst og håndverk/sløyd. Verdier og holdninger hentes fra et litteraturstudium hvor begrepet økosofi blir belyst ut fra filosofen Arne Næss sine tolkninger. Pave Frans har blitt hørt i arbeidet som førte fram til Parisavtalen i… Read More Å kjenne seg i slekt med jorden

18 masterstudenter med avgangsutstilling i Ovnshus A

Masterkandidat Morten Lykke er fra Danmark og kanskje tenker du som meg, fine kurvede bølger og vide flater når du hører ordet ‘danmark’. Òg fenomenet bølge og flate skulle vise seg å være et av de bærende element i Mortens kunstneriske uttrykk. Morten arbeider til daglig som lærer ved Professionshøjskolen UCN i Hjørring og som… Read More 18 masterstudenter med avgangsutstilling i Ovnshus A

The Art Pedagouge is Present

The Art Pedagogue is Present stiller til skue kunstpedagogikken og tar utgangspunkt i rommets, tidens, tingenes og menneskenes performativitet gjennom handling og samtale og utforsker kunnskapsprosesser.  The Art Pedagogue is Present er del tre i den tenkte performance-triologien KODeT – Kunstens Områder og Dens Tilstedeværelse.  Mandag 27.05. kl. 9.15 – Fredag 31.05. kl. 15.30 Foajégalleri, Campus Notodden… Read More The Art Pedagouge is Present

Masterutstilling, våren 2019

Institutt for estetiske fag presenterer: Utstilling og offentlig presentasjon av masteroppgaver i design, kunst og håndverk Tid: 6.-7. juni 2019, 09:00 – 18:00 Sted: Ovnshus A, Hydroparken, Notodden Program Torsdag 6. juni 09:00 Åpning av vårens masterutstilling 09:05 Morten Lykke Tittel: Områdespecifik perception og personligt udtryk Problemsilling: Hvordan manifesterer stedet, defineret som et specifikt naturområde,… Read More Masterutstilling, våren 2019