Researching theatre within the process of staging a production.

Dr George Rodosthenous is Associate Professor in Theatre Directing at the School of Performance and Cultural Industries of the University of Leeds since 2002. He has been the Director of Enterprise and Knowledge Transfer for the School from 2009-2012. George is the Artistic Director of the theatre company ‘Altitude North’ and works as a freelance… Read More Researching theatre within the process of staging a production.

Purkinje Series (2015-2019)

Made by Marte Sørebø Gulliksen, Professor in Culture education and aesthetic practice, University of Southeastern Norway, Department of visual and performing arts education. The Purkinje Series is a series of bowls made by Gulliksen in the period 2015 (Purkinje #1) to 2018 (Purkinje #2-5). The material is aspen wood, harvested from trees felled at her family’s small farm Guvihaug in… Read More Purkinje Series (2015-2019)

Småbarn og estetiske prosesser – gjøre og utforske. Av: Tone Cronblad Krosshus og Heidi Østland Vala

Småbarn og estetiske prosesser – gjøre og utforske Konferansebidrag på rammeplankonferanse om Kunst, Kultur og Kreativitet på Union scene i Drammen 15.11.2017   Tone Cronblad Krosshus Tone.c.krosshus@usn.no Institutt for estetiske fag   Heidi Østland Vala heidi.o.vala@usn.no Institutt for pedagogikk   Konferansebidraget tok sikte på å løfte frem noen tanker og erfaringer som er gjort i… Read More Småbarn og estetiske prosesser – gjøre og utforske. Av: Tone Cronblad Krosshus og Heidi Østland Vala

Brynjar Olafsson: Kreativitet i kunst og håndverk i grunnskolen

Torsdag 12. oktober er det midtveisevaluering (campus Notodden) for Brynjar Olafsson, PhD-student på Kulturstudier. Prosjektet heter «Kreativitet i kunst og håndverk i grunnskolen». Kreativitet i utdanning har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Kreativitet blir i dag omtalt som en del av «21st century skills»; det å være fleksibel og kunne tilpasse seg nye situasjoner.… Read More Brynjar Olafsson: Kreativitet i kunst og håndverk i grunnskolen