About

Instituttet for estetiske fag har ca. 65 ansatte. Instituttet har en bred studieportefølje innenfor estetiske fag og tilbyr studier innenfor håndverksfag, mediefag, musikk og drama. Her kan du arbeide digitalt og praktisk. De estetiske fagene er også en del av de store profesjonsutdanningene grunnskolelærer og barnehagelærer.
Instituttleder: Geir Sigvard Salvesen
Ansatte ved instituttet (Automatisk lenke?)

Forskning

Forskningen ved detet fakultetet er konsentrert rundt fire forskningsklynger

  • Forskergrupper / Senter (oppramsing og lenker til forskningssidene)
  • EMAL – embodied making and learning
  • LET’S Learning and Teaching for Sustainability
  • Kulturskolerelatert forskning

Vi vil at vår forskning skal være relevant og anvendt både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Studenter kan ta del i flere forskningsprosjekter og resultater fra forskningen brukes også aktivt inn i undervisningen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *