Trofe`

Tekst/foto: Ingvild Aasheim Mykland Lærarar som tek vidareutdanning i Kunst og handverk(Kompetanse for kvalitet 30 stp.) har jobba med restmetall for å skape sitt skulpturelle «trofe». Dette studiet vil bli tilbudt både for 2020-2021, og 2021-2022. Studiet er delt i eit haustsemester og eit vårsemester. Innhald: Førelesing på nett 3 timar pr. veke, knytt til… Read More Trofe`

Master i design, kunst og håndverk

Sammendrag av masteroppgaver 2019 og fagartikkel   Kjære leser, I dag lever vi i en verden der barn blir født og vokser opp i en visuell delingskultur. På nettet finner vi barnebilder fra fødestuen, barnebursdager, fritidsaktiviteter og andre aktiviteter både fra det private og det offentlige sfæren. Det deles flere barnebilder på nettet enn i fotoalbum.… Read More Master i design, kunst og håndverk

Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk

På campus Notodden kan du utdanne deg til faglærer i design, kunst og håndverk. I dette skjæringspunktet mellom utøvende kunst og læreryrket ligger fokuset på utforsking av estetiske og skapende prosesser rettet inn mot barn og læring. Det er tett kontakt med arbeidslivet gjennom praksis, der du som student får kjenne på de ulike sidene… Read More Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk

Kulturdidaktikk

Ph.D.- programmet i kulturstudier inviterer deg til å delta i ph.d.-emnet 9203 Kulturdidaktikk/Culture Education (10 stp) – 9212 Kulturdidaktikk/Culture Education (5 stp) Campus Notodden, desember 2019 – januar, 2020 Detaljplan 7 dager samling: 2. – 6. desember 2019 og 20. – 21. januar 2020 Alle samlinger foregår på Universitetet i Sørøst-Norge, studiested Notodden: Lærerskoleveien 40,… Read More Kulturdidaktikk