Musikkformidling og ledelse av Pål Runsjø

Pål Runsjø er ansatt ved institutt for estetiske fag og har skrevet boka; Musikkformidling og ledelse.
 
forlagets beskrivelse av boka:

««Musikkformidling og ledelse» er en bok som handler om musikalsk ledelsesansvar. «Musikalsk ledelsesansvar» er sammensatt av ordene musikalsk, ledelse og ansvar. Det handler om å lede og utvikle musikalske aktiviteter der deltakerne har ulike personlige og sosiale forutsetninger, og det handler om ansvaret for den musikalske utfoldelsen.

Musikkformidling og ledelse» favner vidt og kan passe som faglitteratur i musikkvitenskapelige, musikkpedagogiske og utøvende bachelor-utdanninger. Problemstillingene angår alt fra musisk musikkforståelse, skolemusikaler og skolekonserter, til formidling i konserter og mesterklasser, refleksjoner omkring flerstemmig arrangering og musikkens påvirkningskraft. Derfor kan studenter med emner som musikk og samfunn, «community music», musikkfilosofi, musikkteknologi, musikkpedagogikk og kulturskoleledelse, samt musikkformidling innen klassisk utøvelse, rytmisk musikk eller folkemusikk, ha nytte av problemstillinger som fremkommer i artiklene.»

Du kan bestille boka her: https://musikkforlagene.no/produkt/pal-runsjo-musikkformidling-og-ledelse/
 


Musikkutdanninger ved Institutt for estetiske fag:
Årsstudium i musikk: https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/arsstudium-i-musikk/
Blues: https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/blues/
Rytmisk musikk og studioarbeid: https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/rytmisk-musikk-og-studioarbeid/
og
Musikk som valgemne i Grunnskolelærerutdanning GLU 1-7

Signerte med Little Steven, starter bluesstudium i 2018


Steven Van Zandt og instituttleder Geir Salvesen signerte samarbeidsavtale. Foto: Norway Communicates

Starter bluesstudium i 2018

Høsten 2018 starter Høgskolen I Sørøst-Norge (HSN) et 30 studiepoengkurs innen blues. Det skjer på Notodden, Norges blueshovedstad.
Høyskolen har ambisjon om å utvide studietilbudet til en bachelor.
– Vi er opptatt av å ha tett og god kontakt med arbeidslivet i vår region og samarbeider allerede med Notodden Blues Festival og Europas Blues Senter (EBS). Nå utvider vi satsningen internasjonalt, og inngår en intensjonsavtale med Rock and Roll forever foundation i New York, sier Geir Salvesen, instituttleder for estetiske fag ved HSN.
Han sier det er en ære å samarbeide med Little Steven og stiftelsen, og han ser store muligheter for å utvide samarbeidet etter hvert.


Les mer her: https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/signerte-med-little-steven-starter-bluesstudium-article210971-7457.html
Info om studiet: https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/blues/ 

MUSIKK OG BÆREKRAFT – Av PÅL RUNSJØ OG OLAV BØDTKER-NÆSSInfo om musikkstudiet ved HSN: https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/arsstudium-i-musikk/
Inlegget er først publisert i SANDEFJORDS BLAD 30.1 2018

MUSIKK OG BÆREKRAFT
Av PÅL RUNSJØ OG OLAV BØDTKER-NÆSS
Vi er to musikkansatte i lærerutdanningen ved Høgskolen. Våre studenter synger og spiller, og denne vinteren gjennomfører de musikkprosjektet «Musikk og Bærekraft». Studentene lager sin egen musikk om bærekraft og fremfører den for skoleelever. I tillegg forsker studentene på sin egen læring og utvikling. Det har vekket stor interesse hos dem, i tillegg til et engasjerende bærekrafttema og at de elsker musikk, er forskning nytt for dem. Høgskolens strategi er å inkludere studenter i forskning.
Musikkstudentene har fått både et globalt og regionalt perspektiv på «Musikk og bærekraft». FNs mål om bærekraftig utvikling, forelesninger på gjenvinningsanlegget utenfor Tønsberg og på Høgskolen, samt ekte inspirasjon fra søppeldronningen i Sandefjord Søppelplukkerlag, har pekt på forbindelser mellom kultur, natur og økonomi. Bærekraftig utvikling har også kommet inn som et tverrfaglig tema i skoleverket, og studentenes musikalske ildprøve er å formidle bærekraftig utvikling gjennom musikk til skoleelever. Elever på Sem skole og Unneberg skole er publikum.
Da statsminister Solberg og høgskolens rektor Aasen åpnet gjenvinningsanlegget i 2016, var alle glad for at teknologiske endringer betyr noe for vår tids store miljøutfordringer. Men man må ikke glemme menneskelige endringer, der kommer musikk inn i det store bildet. I musikk lærer våre studenter at kommunikasjon og relasjoner mellom mennesker påvirkes av musikk, og de lærer at musikk trenger dypest inn i sjelen, bringer skjønnhet og glede til dem som får høre musikk.
Vi forteller hvordan musikk har fulgt de store samfunnsendringene. Musikkepokene barokk og romantikk osv markerer overganger mellom kirkemakt, fyrstehus og demokratier. Man kan for eksempel si at Bachs kirkemusikk representerer reformasjonen, Chopins klaververker forteller noe om nasjonalstatene og Hendrixs gitar gir innsikt i krig på en måte som ikke avisoverskriftene makter.
Musikk kan være historiefortelling, og det grønne skiftets fremste markører vil neppe være mindre bilkjøring, kildesortering eller mindre plast. Nei, bærekraftig utvikling vil markeres gjennom menneskers tanker, følelser og verdier uttrykt gjennom musikk. Det er ideen og begrunnelsen for «Musikk og bærekraft», der studentene komponerer, forsker og formidler musikk til skoleelever. 


«Musikk og bærekraft» er

  • et undervisningsprosjekt innenfor estetiske læreprosseser med komposisjon og musikkformidling
  • et forskningsprosjekt med daglige studentrefleksjoner (tre uker)

Bildene viser

  • Oppstart prosjekt med sprudlevann.
  • Inspirator Rannveig Horntvedt fra Sandefjord søppelplukkerlag som av dronning Sonja ble beæret som søppeldronning.
  • Inspirasjon fra gjenvinningsanlegget utenfor Tønsberg «den magiske fabrikken»
  • Daglig Refleksjoner
  • Tre bilder fra konserten i Bakkenteigen Kulturhus


 
 
 

Info om musikkstudiet ved HSN: https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/arsstudium-i-musikk/