En praksisfortelling: Omkring en faglig delingskultur i kunst og håndverk – Av: Ellen Baskår

Innlegg i nettverkskonferansen Av Ellen Baskår Mer info om konferansen: http://kunstkultursenteret.no/K&Hnettverk2018 Abstract En praksisfortelling – Omkring en faglig delingskultur i kunst og håndverk Innen lærerutdanning har det vært tradisjon for ulike lærerstyrte undervisningsformer i kunst og håndverksfaget. I tillegg har undervisning og veiledning til dels tatt utgangspunkt i en personlig tolket forståelse av de ulike styringsdokumentene… Read More En praksisfortelling: Omkring en faglig delingskultur i kunst og håndverk – Av: Ellen Baskår

Digitale medier – Pedagogisk utviklingsarbeid med bruk av iPads i tegneundervisning – Av: Gry Uhlin Engstu og Agnete Tessem

Innlegg i nettverkskonferansen av Gry Uhlin Engstu og Agnete Tessem Mer info om konferansen: http://kunstkultursenteret.no/K&Hnettverk2018 Abstract Digitale medier – Pedagogisk utviklingsarbeid med bruk av iPads i tegneundervisning Nøkkelord: Fagdidaktikk, visuell kompetanse, tegning, iPad   Problemområde og formål med presentasjonen Presentasjonen viser en del av et pågående FoU-prosjekt. Prosjektet er et pedagogisk utviklingsarbeid som omhandler bruk av… Read More Digitale medier – Pedagogisk utviklingsarbeid med bruk av iPads i tegneundervisning – Av: Gry Uhlin Engstu og Agnete Tessem

Studentarbeider ved emne: 3D-design visualisering

Design i nye medier Design i nye medier er et spennende og fremtidsrettet studie der du kan utforske sosiale medier og utvikle ferdighetene dine innen 3D-design og visualisering, app-design for nettbrett og mobiler og digitalbasert animasjon. Lær om idéutvikling og regnskap, prosjektstyring og merkevarebygging – og realiser ditt eget produkt eller tjeneste. Studiet består av fire emner: 3D-design visualisering… Read More Studentarbeider ved emne: 3D-design visualisering

Digital nøkling innen animasjon – Av: Per Ola Juusola

  Innlegg i nettverkskonferansen Av Per Ola Juusola Mer info om konferansen: http://kunstkultursenteret.no/K&Hnettverk2018 Abstract Digital nøkling innen animasjon – en teknikk som forenkler og gir muligheter Nøkkelord: Nøkling, animasjon, film, stop motion, digital animasjon Ved det samlingsbaserte studiet design i nye medier ved høgskolen i Sør-øst Norge er et av emnene animasjon. I dette emnet undervises det… Read More Digital nøkling innen animasjon – Av: Per Ola Juusola

Betingelser og suksesskriterier i skolefaget kunst og håndverk – Av: Åsta Rimstad, Anniken Randers-Pehrson og Kari Carlsen

Innlegg i nettverkskonferansen Av Åsta Rimstad, Anniken Randers-Pehrson og Kari Carlsen Mer info om konferansen: http://kunstkultursenteret.no/K&Hnettverk2018 Abstract Betingelser og suksesskriterier i skolefaget kunst og håndverk – En undersøkelse av rammefaktorer knyttet til lærerkompetanse, gruppestørrelser, fasiliteter (rom, verksteder/utstyr), organisering av undervisningstid og ressurser. I fremlegget ønsker vi å presentere ideen til et nytt prosjekt hvor vi ønsker… Read More Betingelser og suksesskriterier i skolefaget kunst og håndverk – Av: Åsta Rimstad, Anniken Randers-Pehrson og Kari Carlsen

Kvalitetsforståingar i kunst og handverksfagets undervisningspraksis – Av: Åsta Rimstad

Innlegg i nettverkskonferansen Av Åsta Rimstad Mer info om konferansen: http://kunstkultursenteret.no/K&Hnettverk2018 Abstract Kvalitetsforståingar i kunst og handverksfagets undervisningspraksis – Kva er kvalitet og utifrå kva kriterium ser ein etter kvaliteten i eit studentarbeid? Nøkkelord: kvalitetsforståingar, samtidskunst, installasjonar Denne paperpresentasjonen tek utgangspunkt i ei argumentasjonsrekke som er lagt fram i doktorgradsavhandlinga «Teikn og meiningsskaping i studentars arbeid… Read More Kvalitetsforståingar i kunst og handverksfagets undervisningspraksis – Av: Åsta Rimstad

NETTVERKSKONFERANSEN 2018, TRADISJON OG NYSKAPING

NETTVERK FOR FORMGIVING, KUNST OG HÅNDVERK I UH-SEKTOR Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor inviterer til nettverkskonferanse 29.- 30. januar 2018. Vertskap i 2018 er Nord universitet, studiested Levanger, campus Røstad. Konferansen inviterer til faglig fordypning, presentasjon av ny forskning og erfaringsutveksling, innen flere… Read More NETTVERKSKONFERANSEN 2018, TRADISJON OG NYSKAPING

Skap! Faglærerutdanning i Design, kunst og håndverk

Info: Faglærer i Design, kunst og håndverk Studentene ved 2. året på faglærerutdanning  har arbeidet med denne oppgaven høsten 2017. Her er: – Oppgavetekst – Produktene – Bilder fra presentasjonsdagen – Eksempel: Prosessrapport   Oppgavetekst Olav Wegner Thomassen SKAP! Brené Brown: Å skape er å lage noe som aldri har eksistert før Stepane Hessel: Å skape… Read More Skap! Faglærerutdanning i Design, kunst og håndverk

Multimodal læringsressurs i kunst og håndverk: Fagdidaktikk for aktiv læring

Fem universitet og høyskoler knyttet til grunnskolelærerutdanningen deler sine undervisningsfilmer innenfor faget kunst og håndverk Link til http://khdele.no/ I dette prosjektet samarbeider fem UH-institusjoner og to institusjoner fra arbeidslivet tett. Disse er: Høgskolen i Sørøst- Norge, Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet, Nord Universitet, Norsk design og arkitektursenter og BIBSYS DLR.… Read More Multimodal læringsressurs i kunst og håndverk: Fagdidaktikk for aktiv læring