En praksisfortelling: Omkring en faglig delingskultur i kunst og håndverk – Av: Ellen Baskår


Innlegg i nettverkskonferansen Av Ellen Baskår
Mer info om konferansen: http://kunstkultursenteret.no/K&Hnettverk2018

Abstract
En praksisfortelling
– Omkring en faglig delingskultur i kunst og håndverk
Innen lærerutdanning har det vært tradisjon for ulike lærerstyrte undervisningsformer i kunst og håndverksfaget. I tillegg har undervisning og veiledning til dels tatt utgangspunkt i en personlig tolket forståelse av de ulike styringsdokumentene som ligger til grunn for undervisningen. Dette er forhold som kan ha resultert i en utvikling i retning av et personlig eierskap både til det utvalgte fagstoffet og formidlingen. I dette bildet har ikke en aktiv delingskultur i sammenheng med utvikling av ulike læringsressurser hatt nevneverdig oppmerksomhet, verken internt eller i samarbeid med andre institusjoner
UH-sektoren er inne i en tid der vekt på utvikling og bruk av nye digitale samhandlings – og undervisningsformer særlig skal vektlegges, både innad i og på tvers av ulike utdanningsinstitusjoner og fagmiljø. Utviklingen av en digital infrastruktur i UH-sektoren er viktig som forutsetning for samarbeid i kunst og håndverk. Så langt kan utvikling av nettstedet khdele.no være et eksempel på slik virksomhet. Her dreier det seg om et prosjekt der fagmiljøene i kunst og håndverk ved fem høgskoler og universitet har vært sammen om utvikling, kvalitetsvurdering og publisering av ulike digitale læringsressurser. Samarbeidsinstitusjonene det refereres til er Høgskolen i Sørøst- Norge, Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet, Nord Universitet. Gjennom dette prosjektarbeidet har både mulighetene i og behov for nødvendige endringer i retning av en faglig delingskultur kommet tydelig fram.
Khdele-prosjektet har så langt synliggjort tendenser til at vektlegging av deling mellom institusjonene i lærerutdanningene også kan avdekke muligheter for at nye faglige problemstillinger og ny erkjennelse framstår. Deling som grunnleggende premiss for undervisning kan resultere i et fagfellesskap som står sammen om utviklingen av læringsressurser og kan være med å skape en kontinuerlig utvikling i faget. I en slik faglig delingskultur, som både impliserer lærerutdannere og studenter, kan opplevelsen av at læring er å lære sammen oppstå. I arbeidet med å skape en felles delingskultur er det viktig at alle institusjonene som tilbyr kunst og håndverk i lærerutdanningene inkluderes i arbeidet mot en fagdidaktisk utvikling og endring i form av en reflektert og nyskapende samhandling og delingskultur gjennom utstrakt bruk av digital teknologi i kunst og håndverksfaget.
 
Mer info om KHDELE-prosjektet: https://estetiskefagene.wordpress.com/2018/01/03/multimodal-laeringsressurs-i-kunst-og-handverk-fagdidaktikk-for-aktiv-laering/Studier innen kunst, design og musikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge: https://www.usn.no/studier/finn-studier/#categories=26866 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *