Master i design, kunst og håndverk

Sammendrag av masteroppgaver 2019 og fagartikkel  

Kjære leser,

I dag lever vi i en verden der barn blir født og vokser opp i en visuell delingskultur. På nettet finner vi barnebilder fra fødestuen, barnebursdager, fritidsaktiviteter og andre aktiviteter både fra det private og det offentlige sfæren. Det deles flere barnebilder på nettet enn i fotoalbum. For noen barn gjelder det attpåtil bilder fra før-fødselen der ultralydbilder blir stolt delt. Vi lever i en verden der barn blir visuelle objekter foran kamera, barn blir produsenter bak kamera og barn publiserer bilder fanget av kamera på sosiale medier. Disse bildene blir videre likt og delt i sosiale medier.

Barn sosialiseres med LIK OG DEL-kulturen gjennom oppveksten. I en slik kultur lærer barn å like og dele bilder av andre opphavsmenn. De lærer å bruke opphavsrettsbeskyttede bilder i skoleoppgaver, eventuelt endring/manipulering av slike bilder i kreativt og skapende arbeid. Juridiske og etiske implikasjonene ved bruk av bilder er ikke medfødt og tas ikke inn gjennom morsmelka.

Etikk og moral, lover og regler skal læres i første omgang gjennom oppdragelse og deretter er det en oppgave for samfunnet generelt og for skolen spesielt. Juss og etikk hører til ulike disipliner og tradisjoner, men har berøringspunkter på mange måter. Mens etikk som filosofisk tema tilhører humaniora, er jussen knyttet til rettsvitenskapen som egen akademisk gren. Opphavsrett og personvern er temaer som berører begge feltene.

Bildeskapende arbeid møter noen ganger etiske dilemmaer og juridiske begrensninger. Vil uttrykksformen som er valgt krenke en annens personvern? Vil bruk av bilder bryte åndsverkloven? Vil begrensningene innebære kveling av ytringsfriheten? Det er ikke enkelt å svare på slike spørsmål og det kreves både kunnskap og etiske standarder omkring temaet.

Bergman (2019) presenterer kompleksiteten i det å etterkomme opphavsrett og åndsverkloven i en digital tid. Artikkelen bretter ut viktige temaer som berører problemstillingen både i en skolekontekst og i samfunnet generelt. I en digital delingskultur er det viktig å være ansvarlige aktører og å ha kunnskap om visuell delingskultur.

Bergman har drøftet problemstillinger knyttet til opphavsrett i kunst og håndverk som skolefag. Kunst og håndverk er et allmenndannende fag og det er viktig at kunst og håndverkslærere reflekterer om disse problemstillingene, bruker
det som tema i oppgaver og som faglige diskusjoner i timene. Slik kan vi ruste opp den oppvoksende generasjonen til å være kritisk-analyserende i møte med bilder og å være kreativ i billedskapende arbeid i en visuell delingskultur.

Bergmans artikkel med tittelen “Utfordringer ved bruk og deling av visuelle uttrykk i en digital tidsalder” er et viktig bidrag i den henseende.

Masteroppgavene som er presentert i denne utgaven er viktige bidrag til skolefaget kunst og håndverk. Oppgavene viser bredden i et forskningsområde som befinner seg mellom estetisk skapende arbeid og fagdidaktiske undersøkelser.

God lesing!

Morteza Amari

https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/master-i-design-kunst-og-handverk/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *