Åpen Dør 2019 – Estetiske fagdager

Institutt for estetiske fag inviterer til Åpen Dør på campus Notodden. Her kan du se studentarbeider, utstillinger og catwalk, samt få med deg spennende forelesninger av aktuelle kunstnere.

Dette er en flott anledning til å bli kjent med campus Notodden og de mange studiene innenfor estetiske fag.

Det blir muligheter for egne omvisninger for skoleklasser som velger å besøke oss disse dagene.

TollefThorsnes HSN Åpen dør estetikk2

Program


Torsdag 14. mars 2019


09.00

Besøk i utstillingslokaler og klasserom.


10.00

Musikkinnslag: Studenter ved Rytmisk musikk og studioarbeid.
Åpning: Geir Salvesen (Instituttleder).
‘Formgivingswalk’: Studenter ved instituttet.


10.30

Ånond Versto: Kunstner og årets utstiller under Åpen dør-dagene.


12.00

Lunsj


13.00

Catwalk.


14.00

Formidling av forskning i estetiske fag og kunstnerisk utviklingsarbeid ved instituttet.


16.00

Besøk i utstillingslokaler og klasserom.


Fredag 15. mars 2019


09.00

Besøk i utstillingslokaler og klasserom.


10.00

Musikkinnslag: Studenter ved Rytmisk musikk og studioarbeid.
‘Formgivingswalk’: Studenter ved instituttet.


11.30

Erik Alfred Tesaker: Tusenkunstner og programleder for Oppfinneren – NRK.


12.00

Lunsj


13.00

Catwalk og avslutning.


14.00

Besøk i utstillingslokaler og klasserom.

"Hei sveis!"

Andrine Løvhøiden studerer faglærerutdanning i design, kunst og håndverk ved Institutt for estetiske fag, campus Notodden. Andrine har alltid vært glad i å tegne og har etter hvert utviklet en særegen humor og strek for tegneserier. Andrine skal lage tegneseriestriper om det å være student ved faglærerutdanningen på campus Notodden. Her presenterer vi disse stripene!

Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk
https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/faglarerutdanning-i-design-kunst-og-handverk/

NETTVERKSKONFERANSEN – Kunst og håndverk, 2019 – NOTODDEN

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor inviterer til nettverkskonferanse  21.- 22. januar 2019. Vertskap i 2019 er Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for estetiske fag, campus Notodden.

http://www.kunstkultursenteret.no/iwips/355084150/

Bilder fra Konferansen:
Foto: Marek Podowski

SÅ GJØR VI SÅ SOM "LÆRERSTUDENT!"

Andrine Løvhøiden studerer faglærerutdanning i design, kunst og håndverk ved Institutt for estetiske fag, campus Notodden. Andrine har alltid vært glad i å tegne og har etter hvert utviklet en særegen humor og strek for tegneserier. Andrine skal lage tegneseriestriper om det å være student ved faglærerutdanningen på campus Notodden. Her presenterer vi disse stripene!

Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk
https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/faglarerutdanning-i-design-kunst-og-handverk/

PFDK MOOC – Kunst og håndverk

Underviser du i kunst og håndverksfaget i grunnskolen og ønsker å videreutvikle din profesjonsfaglige digitale kompetanse? Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr sammen profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere PfDK-MOOC. En nettbasert videreutdanning på 30 studiepoeng for lærere 1. – 10 trinn.

Institutt for estetiske fag ved Universitetet i Sørøst-Norge har det faglige ansvaret for PFDK-fagdidaktikk i Kunst og håndverk og har startet sin MOOC-opplegg føsrste kull, med oppstart våren 2019.

Studiet nettbasert og består av to emner på 15 studiepoeng hver.
Emne 1, høst 2019: Grunnleggende del om profesjonsfaglig digital kompetanse

Emne 2, vår 2020: Fagdidaktikk og profesjonsfaglig digital kompetanse

I dette emnet skal du fordype deg i ett av følgende fag/fagområder: norsk, realfag, samfunnsfag og KRLE eller kunst og håndverk.

På Universitetet i Sørøst-Norge sin nettside finner du informasjon om tilbudet: https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/videreutdanning-i-profesjonsfaglig-digital-kompetanse-for-larere/


Studiet er en del av ordningen «Kompetanse for kvalitet» og er et tilbud for alle lærere som er ansatt i offentlige og private skoler. Ordningen er et samarbeid mellom statlige utdanningsmyndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner, KS og universiteter og høgskoler. Les spørsmål og svar om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.