Arbeidsformer i faglærerutdanningen i formgiving kunst og håndverk

Finn Hjardemaal og Marte Sørebø Gulliksen har publisert en artikkel i Acta Didactica – et vitenskapelig tidsskrift som utgis ved UiO.
Tittelen på artikkelen er, «Arbeidsformer i faglærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk, en introduserende og kvantitativ studie av studentenes erfaringer»
Fortsett å lese «Arbeidsformer i faglærerutdanningen i formgiving kunst og håndverk»