Arbeidsformer i faglærerutdanningen i formgiving kunst og håndverk

Finn Hjardemaal og Marte Sørebø Gulliksen har publisert en artikkel i Acta Didactica – et vitenskapelig tidsskrift som utgis ved UiO.
Tittelen på artikkelen er, «Arbeidsformer i faglærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk, en introduserende og kvantitativ studie av studentenes erfaringer»

Sammendrag
Denne artikkelen presenterer fase 1 i et større fagdidaktisk forsknings-
prosjektom arbeidsformer og innhold i faglærerutdanningen i formgiving, kunst
og håndverk. Artikkelen har som mål både å introdusere problematikken på et
mer gjennomgripende nivå, og å utforske kvantitativt studentbesvarelser
innhentet i forbindelse med StudDataundersøkelsen. Problemstillingene er
Hvilke arbeidsformer er representert i planverket for faglærerutdanningen i
formgiving, kunst og håndverk? og Hvilke arbeidsformer er empirisk sett
tilstede i institusjonens studium i følge studentenes vurderinger slik det
kan leses ut av deres responser i StudDataundersøkelsen?. Analysene av
materialet tyder på at fagplanene ser ut til å ha en vektlegging på
studentenes individuelle kompetansebygging og et fokus på individuelle
arbeidsformer. I utdanningen, derimot, står arbeidsformer som har et
hovedfokus på det kollektive, sterkere, slik studentene rapporterer at de
opplever det.
Du finner artikkelen i sin helhet her:
https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1052

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *