Master i design, kunst og håndverk

Sammendrag av masteroppgaver 2019 og fagartikkel   Kjære leser, I dag lever vi i en verden der barn blir født og vokser opp i en visuell delingskultur. På nettet finner vi barnebilder fra fødestuen, barnebursdager, fritidsaktiviteter og andre aktiviteter både fra det private og det offentlige sfæren. Det deles flere barnebilder på nettet enn i fotoalbum.… Read More Master i design, kunst og håndverk

Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk

På campus Notodden kan du utdanne deg til faglærer i design, kunst og håndverk. I dette skjæringspunktet mellom utøvende kunst og læreryrket ligger fokuset på utforsking av estetiske og skapende prosesser rettet inn mot barn og læring. Det er tett kontakt med arbeidslivet gjennom praksis, der du som student får kjenne på de ulike sidene… Read More Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk