Master i design, kunst og håndverk

Sammendrag av masteroppgaver 2019 og fagartikkel  

Kjære leser,

I dag lever vi i en verden der barn blir født og vokser opp i en visuell delingskultur. På nettet finner vi barnebilder fra fødestuen, barnebursdager, fritidsaktiviteter og andre aktiviteter både fra det private og det offentlige sfæren. Det deles flere barnebilder på nettet enn i fotoalbum. For noen barn gjelder det attpåtil bilder fra før-fødselen der ultralydbilder blir stolt delt. Vi lever i en verden der barn blir visuelle objekter foran kamera, barn blir produsenter bak kamera og barn publiserer bilder fanget av kamera på sosiale medier. Disse bildene blir videre likt og delt i sosiale medier.

Barn sosialiseres med LIK OG DEL-kulturen gjennom oppveksten. I en slik kultur lærer barn å like og dele bilder av andre opphavsmenn. De lærer å bruke opphavsrettsbeskyttede bilder i skoleoppgaver, eventuelt endring/manipulering av slike bilder i kreativt og skapende arbeid. Juridiske og etiske implikasjonene ved bruk av bilder er ikke medfødt og tas ikke inn gjennom morsmelka.

Etikk og moral, lover og regler skal læres i første omgang gjennom oppdragelse og deretter er det en oppgave for samfunnet generelt og for skolen spesielt. Juss og etikk hører til ulike disipliner og tradisjoner, men har berøringspunkter på mange måter. Mens etikk som filosofisk tema tilhører humaniora, er jussen knyttet til rettsvitenskapen som egen akademisk gren. Opphavsrett og personvern er temaer som berører begge feltene.

Bildeskapende arbeid møter noen ganger etiske dilemmaer og juridiske begrensninger. Vil uttrykksformen som er valgt krenke en annens personvern? Vil bruk av bilder bryte åndsverkloven? Vil begrensningene innebære kveling av ytringsfriheten? Det er ikke enkelt å svare på slike spørsmål og det kreves både kunnskap og etiske standarder omkring temaet.

Bergman (2019) presenterer kompleksiteten i det å etterkomme opphavsrett og åndsverkloven i en digital tid. Artikkelen bretter ut viktige temaer som berører problemstillingen både i en skolekontekst og i samfunnet generelt. I en digital delingskultur er det viktig å være ansvarlige aktører og å ha kunnskap om visuell delingskultur.

Bergman har drøftet problemstillinger knyttet til opphavsrett i kunst og håndverk som skolefag. Kunst og håndverk er et allmenndannende fag og det er viktig at kunst og håndverkslærere reflekterer om disse problemstillingene, bruker
det som tema i oppgaver og som faglige diskusjoner i timene. Slik kan vi ruste opp den oppvoksende generasjonen til å være kritisk-analyserende i møte med bilder og å være kreativ i billedskapende arbeid i en visuell delingskultur.

Bergmans artikkel med tittelen “Utfordringer ved bruk og deling av visuelle uttrykk i en digital tidsalder” er et viktig bidrag i den henseende.

Masteroppgavene som er presentert i denne utgaven er viktige bidrag til skolefaget kunst og håndverk. Oppgavene viser bredden i et forskningsområde som befinner seg mellom estetisk skapende arbeid og fagdidaktiske undersøkelser.

God lesing!

Morteza Amari

https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/master-i-design-kunst-og-handverk/

Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk

Foto: Faglærerstudenter

På campus Notodden kan du utdanne deg til faglærer i design, kunst og håndverk. I dette skjæringspunktet mellom utøvende kunst og læreryrket ligger fokuset på utforsking av estetiske og skapende prosesser rettet inn mot barn og læring.

Det er tett kontakt med arbeidslivet gjennom praksis, der du som student får kjenne på de ulike sidene ved læreryrket tidlig i utdanningsløpet. Kombinert med Kunst- og profesjonsfagene legger dette et godt grunnlag til den dagen man skal ut i arbeidslivet.

Studentene får prøve seg på mange kunstneriske prosjekter, både alene og sammen med barn.

Andrine Løvhøiden studerer 2. året faglærer i design, kunst og håndverk. Vi stilte henne en håndfull spørsmål om hvordan det er å studere ved USN campus Notodden.

  1. Hvorfor søkte du på dette studiet?

Jeg hadde lyst til å ta et kunst-basert studie som i tillegg åpnet for mange arbeidsmuligheter, siden livet som frilanskunstner ikke frister noe særlig. Muligheten for å bli kunst, design og håndverkslærer på folkehøyskole eller videregående hørtes mye greiere ut for min del.

  • Hva liker du best med å studere til faglærer ved USN Notodden?

Verkstedene og de engasjerte, kunnskapsrike lærerne er det som skiller campus Notodden fra andre steder ifølge de jeg kjenner som har studert kunstfag både i Oslo og på Notodden. Det er så mye å lære og så mange forskjellige kunstretninger å fordype seg i siden man lærer litt av alt mulig.

  • Hvordan er studentmiljøet?

Studentmiljøet i klassen er fantastisk, vi var en gjeng på 22 stykker første semester og har i løpet av det første året rukket å bli en godt sammensveiset gjeng, spesielt når antallet ble redusert til bare oss som søkte oss inn på bachelorstudiet. Jeg tror det har noe med det praktiske arbeidet vi gjør sammen når vi er til stede i klasserommet, i tillegg til en felles interesse i kunst, samme om man er erfaren eller nybegynner.

  • Er det noe som har overrasket positivt med studiet eller miljøet på Notodden?

Definitivt klassemiljøet og verkstedsmulighetene, med alle de forskjellige redskapene og ekspertisen fra lærerstaben. Det hele har vært en positiv overraskelse for å være ærlig!

  • Hvem tror du dette studiet passer for?

Denne utdannelsen kan passe for hvem som helst som har interesse for kunst, design eller håndverk, det er som sagt en blanding av alt mulig rart. Alder er heller ikke en begrensning ettersom den ene medstudenten min er i 50-åra og hadde lyst til å ta en morsom utdannelse som hun kunne jobbe med resten av livet i stedet for hennes tidligere arbeid som hun gikk lei. For min egen del har jeg tegnet siden jeg var liten, og alltid trodd at tegning var det eneste jeg likte med kunst, men jeg forelsket meg i så mange andre materialer og teknikker, spesielt trearbeid som jeg aldri har drevet med før!

  • Har du et godt råd til de som vurderer å søke på dette studiet?

Hvis du er usikker på hva du vil bli eller jobbe med seinere i livet, men er interessert i å drive med noe kunstnerisk som tegning, søm, spikking eller hva som helst, er dette en passende linje. Denne bacheloren er bygd opp av et årsstudium som kan bygges videre på, så det første året kan tas uavhengig av bacheloren for å gi en forsmak av hva studiene går ut på. Hvis du velger å ta bacheloren er det mange jobbmuligheter både i grunnskolen, videregående eller folkehøyskole, i tillegg til andre jobber som involverer kunstfag. Og når det kommer til jobbsikkerhet er det bare å være tidlig ute siden det allerede er underskudd på fagutdannede kunst og håndverklærere ute i skolen over hele landet.

Her kan du se flere bilder tatt av faglærerstudentene:

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her:

https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-og-lektorutdanning/faglarerutdanning-i-design-kunst-og-handverk/