Inger Lise Belsvik – utstilling

Inger Lise Belsvik stiller ut sine bilder i forbindelse med årets Bildebokkonferanse. Utstillingen står i Foajégalleriet på Notodden og er en salgsutstilling. Inger Lise Belsvik har illustrasjonsutdannelse fra Kingston University, England og fra Kunsthøgskolen i Oslo. For tiden jobber og bor hun på Bryne i Rogaland. Hun har illustrert over 30 barnebøker, særlig billedbøker, diktsamlinger og fagbøker. Hun har vunnet Kulturdepartementets illustrasjonspris to ganger, samt en rekke priser i Årets Vakreste Bøker.
Fagboka ”Møt fjellreven” ble illustrert i 2013, og er skrevet av Nina E. Eide og Terje Borg. Den ble nominert til både illustrasjons- og fagbokprisen i Kulturdepartementets Barne- og ungdomslitteraturpriser. Bildene er laget i akryl og alle bildene fra denne boken kan ses på utstillingen.
Deler av utstillingen ble torsdag 26.oktober flyttet ned til Notodden bok & blueshus, hvor bildebokkonferansen også fant sted. Bildebokkonferanse er et årlig arrangement ved høgskolen i Sørøst-Norge, avd. Notodden. Målet med konferansen er å skape engasjement og interesse for bildebok.
http://bildebokkonferansen.blogspot.no/p/bbk-2017.html
DSC_1361DSC_1366DSC_1370DSC_1372DSC_1376DSC_1377DSC_1378DSC_1379DSC_1380DSC_1383DSC_1386DSC_1387DSC_1388DSC_1389DSC_1393DSC_1400DSC_1403DSC_1406DSC_1410

Etnografisk perspektiv – Utstilling

Årsstudium leire stilter ut verkene sine i utstillingen «Formgiving i leire i et etnografisk perspektiv» på Høgskolen i Sør-øst Norge, Notodden. Studentene utforsket leirens form-og uttrykk potensiale igjennom et etnografisk perspektiv. Studentene gikk i dybden innen en kultur og dens materielle formspråk, dekor og brenning. I utforskningsfasen jobbet de først i et mindre format, dekor utprøvinger og deretter utformet de en større moderne krukke som ferdig resultat.
Utstillingen viser formuttrykket som studentene har utviklet etter å ha studert samtidskunstnere, kulturer og på erfaringene de har gjort i prosessen.
https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/arsstudium-i-leire-kunst-og-design-1/
 
 
Leire plakatDSC_1269DSC_1274DSC_1283DSC_1275DSC_1280DSC_1279DSC_1288DSC_1281DSC_1282DSC_1314
DSC_1321DSC_1319DSC_1318 copyDSC_1344DSC_1286DSC_1289DSC_1290DSC_1302DSC_1305DSC_1311DSC_1308DSC_1324DSC_1326DSC_1327DSC_1356DSC_1331DSC_1328DSC_1337
 

"Nonnen og Presten" er valgt ut til Åpen sal ved Ramaskrik


«Nonnen og Presten» er en leken stumfilm som følger en undertrykt nonne som skjuler
sin indre lyst til makt.

Kortfilmen er laget av May Helen Mogstad, Sandra Wilberg, og Emmanuel Martinez,
studenter ved Visuelle kunstfag og design på Høgskolen i Sørøst-Norge, studiested Notodden.
Det er første gangen noen av studentene jobber med filmproduksjon, og filmen ble laget
som del av et fem ukers prosjekt, ledet av Jonas Grimeland.
 
Ramaskrik en en filmfestival som i år arrangeres i Oppdal for syvende gang, fra 19. til 22. oktober.
Dette er en av Norges få skrekkfilmfestivaler. Festivalen har lykkes i å etablere et navn internasjonalt,
den har hatt flere internasjonale gjester samtidig som det også gis oppmerksomhet til lokale filmskapere.

Hjemmeside for festivalen: https://ramaskrik.no
Hjemmeside for Visuelle kunstfag og design: https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/bachelor-i-visuelle-kunstfag-og-design/

Samling GLU 103 og 503

I samlingen for kunst og håndverk til GLU ble studentene introdusert for teknikker, material og utrykk innen tegning. Samlingen ble brukt til å bli kjent med hva bevegelse, trykk og tid har å si for tegning. Studentene jobbet blant annet med store bevegelser, symmetri, rytme, utsnitt, komposisjon, forstørrelse og kroki.
”Tegning er spor etter bevegelse. Tegning er en fysisk aktivitet.” – Hentet fra oppgaveteksten. 
dd3ab
 
Lars Bjørklid lærer på Høgskolen i SørØst-Norge, tok studentene med på en byvandring der tematikken var” Hva kan arkitektur fortelle oss om hvordan det har vært for ulke samfunnsgrupper å leve her?” Studentene tok bilder av Notoddens arkitektur og skrev ut bildene for videre bearbeiding. Ved å tegne på utskriften jobbet de med å finne horisont linjen og forsvinningspunktet. Linjene ble deretter forlenget over på et A2 papir. Det originale fotoet ble tegnet bort og studentene jobbet med å få fram forgrunn, mellomgrunn, bakgrunn og kontraster. I bildet nummer to kunne studentene gjøre endringer og forbedringer i bildet, men det skulle være et menneske i forgrunnen og blikkretningen i bildet var viktig.
21
Ved Høgskolen i Sørøst-Norge har du også mulighet til å ta Grunnskolelærerutdanning 1 til 7 eller 5 til 10 med masterfaget kunst og håndverk. Du vil bli kvalifisert til å undervise på trinn 1 til 7 eller 5 til 10 i grunnskolen.
info:
 
https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/larerutdanning-1-7-trinn/
https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/larerutdanning-5-10-trinn/

Brynjar Olafsson: Kreativitet i kunst og håndverk i grunnskolen


Torsdag 12. oktober er det midtveisevaluering (campus Notodden) for Brynjar Olafsson, PhD-student på Kulturstudier.
Prosjektet heter «Kreativitet i kunst og håndverk i grunnskolen». Kreativitet i utdanning har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Kreativitet blir i dag omtalt som en del av «21st century skills»; det å være fleksibel og kunne tilpasse seg nye situasjoner. Kreativitet i grunnskolen har ofte vært knyttet til kunst og håndverk. Det finnes imidlertid ingen konkrete bevis i litteraturen på at kunst og håndverk har sterkere tilknytning til kreativitet en andre fag. Dette Ph.D. prosjektet fokuserer på kunst og håndverklæreres holdning til kreativitet, hvilke muligheter de gir elver til å være kreative og hva kan støtte eller hemme lærere i å femme kreativitet hos sine elever.

 
 
 
 
 
https://www.researchgate.net/profile/Brynjar_Olafsson/publications