Kulturdidaktikk

Ph.D.- programmet i kulturstudier inviterer deg til å delta i ph.d.-emnet

9203 Kulturdidaktikk/Culture Education (10 stp) – 9212 Kulturdidaktikk/Culture Education (5 stp)

Campus Notodden, desember 2019 – januar, 2020

Detaljplan

7 dager samling: 2. – 6. desember 2019 og 20. – 21. januar 2020

Alle samlinger foregår på Universitetet i Sørøst-Norge, studiested Notodden:

Lærerskoleveien 40, 3679 Notodden.

Emneansvarlig:

Førsteamanuensis Kari Carlsen

Andre medvirkende:

Førsteamanuensis Biljana C. Fredriksen

Professor Marte Sørebø Gulliksen

Professor Heike Speitz

Professor Merethe Roos

Professor Finn R. Hjardemaal

Førsteamanuensis Anniken Randers-Pehrsson

Kulturdidaktikkemnet tilbys som en valgfri del av ph.d.-programmet i kulturstudier. Programmet går ut fra et bredt kulturbegrep – det vil si at kulturstudier i vår sammenheng betyr at en kan studere kultur som verdier, holdninger, kunnskaper, atferd, sosiale relasjoner, meningsuttrykk, artefakter, kunst og estetisk praksis. Kultur kan både være en prosess og et resultat eller et produkt i form av materielle gjenstander, tjenester eller aktiviteter i samfunnet. Kulturdidaktikk ser på endrings- og læringsprosesser innenfor dette brede kulturbegrepet: hvordan danning i og til en kultur foregår. Det overordnede målet for kurset er at kandidatene skal tilegne seg en grunnleggende forståelse for kulturdidaktiske problemstillinger i og utenfor de etablerte utdannings­institusjonene – fra barnehage til universitet. Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse står sentralt for å kunne problematisere kulturdidaktiske utfordringer i et framtidsperspektiv. Sentrale stikkord er bærekraft, praksis, verdighet, kvalitet, kompetanse, demokrati og medbestemmelse. 

Vennligst ta kontakt med kursansvarlig, Kari Carlsen, for flere opplysninger om emnet, eller med program sekretariatet ved jeanne.m.schoenwandt AT usn.no ang. søknadsmaterialer. *Søknadsfrist: 1. desember*.

Kontakt:
Kari Carlsen
kari.carlsen@usn.no

usn.no

Å kjenne seg i slekt med jorden

Natursløyd og økosofi i fremtidens tverrfaglige skole
Av: Jostein Sandven

Abstract: Natursløyd blir i denne artikkelen definert inn i skolefaget kunst og håndverk/sløyd. Verdier og holdninger hentes fra et litteraturstudium hvor begrepet økosofi blir belyst ut fra filosofen Arne Næss sine tolkninger. Pave Frans har blitt hørt i arbeidet som førte fram til Parisavtalen i 2015 både fordi han er en verdensleder og fordi han i denne artikkelen er en representant for den kristne skapelsesfilosofien. Overordnede planer for norsk og finsk skole fokuserer på forholdet mellom mennesker og natur. To land som i sine styringsdokumenter gir fremtidens skole mandat til å legge til rette for at elever skal bli aktører i klimadebatten. Verdier som ansvarlighet og omsorg knyttet til naturens tåleevne blir fremhevet. Dette for at samtaler og refleksjon på sikt kan føre til endring av levestandard og livsstil. I denne artikkelen blir læringsstrategier, fagdidaktiske modeller og tverrfaglig virksomhet sett i lys av praktiske eksempler fra natursløydundervisning. Resultatet ender opp i en fagdidaktisk relasjonsmodell til bruk for natursløyden og for tverrfaglig undervisning.

Nøkkelord: Natursløyd, kunst og håndverk/sløyd, økosofi, skapelsesfilosofi, etikk, bærekraftig utvikling, tverrfaglighet.

Du finner hele artikkelen her:
https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2642

Jostein Sandven er universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge og Ph.D student ved Åbo Akademi, Vasa. Han har undervist i fagdidaktikk i Design, kunst og håndverk for faglærerstudenter og masterstudenter. Å gi form til installasjoner i naturen som arenahar vært et tilbakevendende tema i 25 år. Utvikling av styringsdokumenter for fagområdet, interesse for bærekraft og internasjonalt arbeid har vært viktige drivkrefter i undervisningen

Researching theatre within the process of staging a production.

Dr George Rodosthenous is Associate Professor in Theatre Directing at the School of Performance and Cultural Industries of the University of Leeds since 2002. He has been the Director of Enterprise and Knowledge Transfer for the School from 2009-2012. George is the Artistic Director of the theatre company ‘Altitude North’ and works as a freelance director/composer for the theatre.

On 19th of March Dr Rodosthenous visited USN, campus Notodden. Here he held a lecture – The body in performance, refining improvisational techniques and compositional practices for performance. He talked as well about updating Greek Tragedy and some of the theatre performances he had directed as well as researched. In studio, we had the possibility to tolk about aesthetics, learning processes and his academic research within the process of staging a music theatre production. Talking to Dr. Rodosthenous is Joanna Magierecka, Associate Professor in Theater, Campus Notodden.

PodEst – podcast om estetiske læreprosesser is produced by members of Forsningsgruppen for estetiske læreprosesser, USN.

Podcast om æstetiske læreprocesser!

Åben dør ved Campus Notodden skaber et indblik i vores undervisning, forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde i æstetiske fag. ForEst – forskergruppe for estetiske læreprosesser, præsenterer et mangefold af perspektiver gennem de fagspecifikke optiker og projekter. I forbindelse med Åben dør 2019 ønsker vi at præsentere vores podcast – PodEst. Første episode er ude – den handler om hvad æstetiske læreprocesser kan være. Samtalen ledes av Tone Cronblad Krosshus. I studio: Elisabeth Hovde Johannesen (norsk), Kirsten Linnea Kruse (norsk), Karete Roksvåg (forming), Gry Uhlin-Engstu (Kunst og håndverk), Ingvild Margrethe Birkeland (drama).

Podcast finder du her!

Næste episode vil være tilgængelig allerede på torsdag 21 marts. Tre studenter fra Børnehavelærer-uddannelsen ved Campus Notodden snakker om deres oplevelse som deltagere i æstetiske lærerprocesser i teknologirige omgivelser.

Nettverkskonferansen i kunst og håndverk 2019 på USN Campus Notodden

Tekst: Lovise Søyland og Kirstine Riis Foto: Marek Podowska

Nettverkskonferansen i kunst og håndverk 2019 på USN Campus Notodden

21.-22. januar var over 110 deltakere fra UH-sektoren fra hele landet samlet ved USN på Notodden for å delta på Nettverkskonferansen i Kunst og håndverk 2019. 

Nettverket ble dannet etter initiativ fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i samarbeid med Kunst og håndverksmiljøet i UH-sektoren. Nettverket har årlige nettverkskonferanser med keynote-forelesninger og paperframlegg. «Forskningsformidling og erfaringsutveksling er de viktigste målene for nettverkskonferansen», sier Merete Hassel fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) og Lovise Søyland, doktorand ved Universitet i Sørøst-Norge (USN). Kirstine Riis, førsteamanuensis ved USN, legger til at noe av det viktigste med konferansen er å ha en møteplass hvor vi opplever å være en del av et stort og sterkt fagmiljø.

Og at dette fagmiljø vokser og styrkes ble synlig med årets konferanse, som satte deltakerrekord. Under konferansen var det sesjoner med til sammen 64 paperframlegg. Nettverkskonferansen er en viktig møteplass for erfaringsdeling og det bidrar til å styrke kunst- og håndverksfaget i utdanningen fra barnehage til høgskole- og universitet. «Dette er med på å heve fagets posisjon i utdanningssektoren», forklarer Merete Hassel.

Ett allsidig program: Insektsbeinpoesi, forskningsformidling og workshops 

Rektor ved USN, Petter Aasen, holdt åpningstalen og viste til Notoddens lange tradisjon innenfor formgiving, kunst og håndverksfag. Fra da Statens sløyd- og tegnelærerskole ble startet i 1938 til dagens Institutt for estetiske fag som har et bredt studieprogram innenfor kunst- og håndverksfag, mediefag, drama og musikk. Det siste fikk deltakerne oppleve, da studenter ved det nyopprettede bluesstudie spilte to blueslåter sammen med læremesteren sin, Trond Ytterbø.

Figur 1 Studenter og underviser ved Bluesstudiet spilte under åpningen

Konferansen hadde gleden av å tilby et allsidig program med to keynotes fra vertsinstitusjonen. Første var Jadwiga Podowska, dosent ved USN, med keynote-forelesningen «Antropocene surdeigsbrødet og andre bedrøvelige historier». Podowska fortalte om flere av hennes kunstneriske prosjekt og hun åpnet døren på gløtt inn til et helt særlig rom. «I dette rommet finnes det svermer av «barnslige spørsmål», forstyrrende observasjoner, merkelige eksperimenter og uendelig søken etter noe man ikke vet hva er.» Etter forelesningen ble konferansedeltakerne invitert til åpning av Podowskas utstilling The History of Anthropocentric Perception 

Figur 2 Jadwiga Podowska åpnet sin utstilling The History of Anthropocentric Perception 

Den andre keynote var Marte S. Gulliksen professor ved (USN). Gulliksen tok i forelesningen utgangspunkt i sitt forskningsprosjekt; «Making Matters?», hvor hun har undersøkt hvordan en gjennom skapende prosesser, konkretisert i arbeid med rått tre, kan utvikle forståelse for læring. Gulliksen betonte forståelsen av at læring er en endringsprosess som foregår i et samarbeid mellom hjernen, kroppen og de sosiale og kulturelle omgivelsene.

Keynote: Marte Sørebø Gulliksen

En alternativ omvisning

Mange av konferansens deltakere hadde erfaringer og opplevelser fra verkstedene på Notodden som student, underviser eller forsker. Noen av disse ble kanskje gjenoppfrisket under mandagens omvisning, for i år fikk konferansedeltakerne mulighet for å delta i forskjellige workshops i de mange og flotte verkstedene på Campus Notodden. «Det er svært viktig for fagmiljøet vårt å sette fokus på samspillet mellom det praktisk skapende, undervisning og forsking», sier Lovise Søyland. Det å gjøre og ikke bare snakke om å gjøre ble mottatt svært positivt. Ansatte ved Institutt for estetiske fag ved USN riggede til en variert og spennende vifte av aktiviteter og deltakerne kunne velge mellom alt fra å lodde ring i sølv, flette flammeband eller lage sammenføyning i tre, til å eksperimentere med konkret og digital forståelse av materialer og materialitet, laser-cutting, lek med leire i bevegelse, utforsking av muligheter for å jobbe med lyd og bilde, samt dreiing i leire med bind for øynene.

Figur 3 Astrid Hus forteller om fletting av flammeband

Camilla Groth, førsteamanuensis ved Institutt for estetiske fag, var ansvarlig for sistnevnte workshop forklarer: «Jeg ønsker at ‘eleven’ skal få føle materiales struktur. Når en har bind for øynene må en bruke andre sanser for å forstå leiras egenskaper».

Figur 4 Groth instruerer ved dreiebenkene

Ansatte ved IEST campus Notodden hadde gjort en stor jobb med å skape gode rammer for konferensen. Under konfereransemiddagen lyste islyktene ute mens bordet stod dekket med blomster, bilder og fargede håndarbeidsprodukt og inviterte til interessante og hyggelige samtaler.

Figur 5 Stemningsfuld atmosfære under konferansen

Fremtidens skole og utdanning

Flere av paperfremleggene på årets konferanse handlet om Fagfornyelsen, fornyelsen av lærerplaner i norsk skole, og i programmet var der satt av tid til presentasjon og diskusjon av arbeidet med de nye læreplaner. Leder av nasjonal arbeidsgruppe Liv Klakegg Dahlin (OsloMet) ga konferansedeltakerne innsikt i gruppens arbeid frem mot ny forestående høringsrunde av de nye læreplaner for Kunst og håndverk.

Figur 6 Liv Klakegg Dahlin redegjør for arbeidet med de nye læreplaner

Jostein Sandven (USN) representerte gruppen som har jobbet med den nye lærerutdanning i praktisk estetiske fag, og fortalte om utdanningen, som fra 2020 skal avløse faglærer- og masterutddaningen.

Slikt sluttet konferansen med et tit inn i fremtiden for Nettverkskonferansens deltakere og kunst og håndverksmiljøet.

Arbeidsutvalget for årets konferanse har bestått av Merete Hassel (KKS) Lovise Søyland, USN, Kirstine Riis, USN, Ingvard Bråten, HVL (Høgskulen på Vestlandet), Mari-Ann Letnes, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet).

www.usn.no

«Insektsbeinpoesi, Det Antropocene surdeigsbrødet og andre bedrøvelige historier»

Av: Jadwiga Podowska

Keynote på nettverkskonferansen for K&H i UH-sektoren, januar 2019

Rommet – Materielt ekko av undring

Det ser ut som noen aldri vokser opp. At de kun spiller en kulturelt pålagt voksenrolle når de går ut i verden blant andre voksne. Det kjennes som jeg er en av dem. En som lærte manuset og rollens koder godt nok til å virke troverdig. Jeg lærte å snakke med voksne om voksnes ting og agere slik voksne gjør. Jeg oppdrar barn, jobber og betaler skatt.

Men

… jeg har et rom. I det rommet finnes det svermer av «barnslige spørsmål», forstyrrende observasjoner, merkelige eksperimenter og uendelig søken etter noe man ikke vet hva er. I det rommet kan jeg snakke om og med «banaliteter». Jeg kan undre meg over et insektsbein, bakteriekoloni i surdeigen, en flues død eller ugressets sosiale posisjon. I dette rommet kan jeg kaste bort tiden i timevis for å se på blomsterfluer eller edderkopps femti barn som går på en tynn tråd til sitt voksne liv.

I dette rommet løsner tvangstrøyen av min antroposentriske natur og empati for ikke-menneskelige organismer vekkes.

Dette rommet er tålmodig og gir meg god tid når jeg står på bar bakke, viser interesse når jeg krysser fremmede tanker med hverandre kun for å se hva som skjer. Disse xenotransplantasjonene skaper rare, unyttige ting som kalles kunst. Men disse produktene er kun biprodukter av Rommet – Materielt ekko av undring.

Estetiske læreprosesser ute i naturen

Av: Gry Uhlin-Engstu


Konferansebidrag i Nettverkskonferansen -Kunst og håndverk 2019, arrangert på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden.

Bidraget bygger på et tverrfaglig prosjekt med fokus på estetiske læreprosesser, knyttet til profesjonstrappen. Presentasjonen handler om studentenes møte med naturen som skapende materialer. Gjennom dette møte, erfarer studentene skapende deltagende møter med de stedsspesifikke naturmaterialene, men også med hverandre da de samarbeider i grupper.

Studentene utforsker naturen som materiale og oppdager tverrfagligheten i dette møte.

Opplegget er gjennomført ved oppstart på campus Notodden to år på rad, med to studentkull, som et tverrfaglig oppstartprosjekt med fokus på estetiske læreprosesser. Prosjektet introduseres og ledes av kunst og håndverk, naturfag og kroppsøving. Alle førsteklassingene ved den 5-årige grunnskolelærerutdanningen ved campus Notodden har levert refleksjoner i etterkant. Denne presentasjonen bygger på refleksjonene til studentene og erfaringene som ble gjort med dette tverrfaglige prosjektet.

Problemstilling / fokus: Hvilke erfaringer får og opplever 1.års grunnskolelærerstudenter i arbeid med stedsspesifikke materialer ute i naturen, som de opplever meningsfylt og tenker de kan ta med seg videre som lærer, for å bidra til elevers estetiske læringsprosesser i begynneropplæringen?

Det er interessant å se hvordan helt ferske grunnskolelærerstudenter oppdager og erfarer estetiske læreprosesser og tenker disse prosessenes betydning for dybdelæring og tverrfaglighet. Estetiske læreprosesser er et av de tverrfaglige elementene i profesjonstrappen. En analyse av studentenes refleksjoner i etterkant av møte med naturen som materiale, vil bidra til en større forståelse av hvordan studentene oppfatter møte med naturmaterialene ute i naturen som estetiske læreprosesser og betydningen studentene legger i dette. Studentene fikk like hjelpespørsmål til refleksjonen, men det var valgfritt hvordan de ønsket å besvare den.

Bidraget vil være med på å dokumentere, samt videreutvikle arbeidet med estetiske læreprosesser i profesjonstrappen, ved grunnskolelærerutdanningen. Bidraget vil også synliggjøre kunst og håndverk inn i profesjonstrappen.

Nøkkelord: Estetiske læreprosesser, profesjonstrapp, stedsspesifikke materialer
Spørsmål til diskusjon: Hvordan kan denne undersøkelsen videreutvikles / underbygges?

Touchy stuff? Young Children’s Sense-making in Touch Interactions with Materials, Materiality and Technologies in Transmaterial Landscapes

Av: Lovise Søyland


Konferansebidrag i Nettverkskonferansen -Kunst og håndverk 2019, arrangert på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden.

This article suggests that the process of children’s sense-making in explorative actions in their environments is closely related to embodied experience and the sense of touch. Previous research in the field of arts and crafts education on aesthetic experience, embodied cognition and making has highlighted the role of touch in interactions with materials as the driving force behind children’s self-motivated actions to search for problems and find solutions. Today, learning environments on large-scale changes from material to virtual, which brings new challenges and opportunities for tactile cognition. Touch and emotions are essential for children’s sense-making of the world, despite this it has been largely neglected in cognitive science.

This article presents and discusses a group of young children’s sense-making in explorative touch interactions with technologies, materials and materiality in transmaterial landscapes. The children’s touch interactions was explored together with their kindergarten teacher and me, where I (author) took a position as an A/R/T-ographer (artist, researcher and teacher). The main methods for data generation was case study and explorative inquiry, drawing on arts-based research methodology, while the main approach for generating data involved observations, data notes, stills and video documentation.

The study identifies how important it is to put touch on the agenda of learning in both the material and virtual environment and perhaps most of all not to split the material from the virtual, but explore how the transmaterial environment, can offer new potentials and make sense for children in their explorative touch interactions. The study also indicates that touch involves more that we usually put in our everyday language connected to learning, and that we must extend our understanding of touch. Touchy stuff can be more than tangible materials and tools and mediators can transform and shape what children can explore and experience. The viewpoint from arts education emphasizes the experimental and the unforeseen aspect in children’s explorative touch interaction and sense-making, thereby supplementing studies performed in e.g. human-computer interaction.

Nøkkelord: Sense-making, touch interaction, emotions, experimental, transmaterial environment, embodied cognition.


«Porcelaineous». Epistemiske objekter i porselen

Av: Anne Solberg


Konferansebidrag i Nettverkskonferansen -Kunst og håndverk 2019, arrangert på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden.

Artikkelen gjelder praksisrettet forskning innen kunst og håndverk og er relevant for høyere utdanning, primært på master- og doktorgradsnivå.

Tema for artikkelen er eksperimenter i hvitt og svart porselen der materialets egenart og yttergrenser prøves. Materialets fysiske egenskaper sees i sammenheng med dets uttrykksmessige potensial. Det kunstneriske uttrykket og verkets mening er fokus for prosjektet. Dette omfatter spørsmål om avbildning kontra abstrakt uttrykk i forhold til to- og tredimensjonal form, bruksform kontra bilde, og i hvilken grad materialets egenart har utnyttet i verket. Ettersom selve materialet porselen er sentralt i prosjektet, diskuteres det i forhold til teorier om ny-materialisme. Teorier om material agency anses her som en metaforisk betegnelse for en dypere forståelse for materialers egenart og potensial.

Parallelt med de praktiske eksperimentene diskuteres forskningsmetoder for denne tematikken. Prosjektet anses å ligge innenfor området kunstnerisk utvklingsarbeid, med en ambisjon om at det skal tilfredsstille krav for vitenskapelig publisering. Prosjektet sees i sammenheng med the practice turn innen forskning (Knorr Cetina 1981, Nowotny 2011). Prosjektet er del av et større prosjekt som forståes som et mer omfattende experimental system. Som resultat av eksperimentene, forstås porselensobjektene som epistemic things (Rheinberger 1997, Borgdorff 2013, Scrivener 2013, Stallschus 2013, Witzgall 2013). Kunnskapen som utvikles gjennom eksperimentene, anses å være innbakt i tingene selv. Samtidig eksponeres denne kunnskapen visuelt og verbalt. Vurdering av kunstneriske uttrykk tar utgangspunkt i humanistiske forskningsmetoder med vekt på hermeneutisk tilnærming, og et utvidet perspektiv på tingenes historie (Kubler, 1962).

Prosjektet er ett av flere delprosjekter, kalt forskningslinjer, i et større fireårig prosjekt. Herværende delprosjekt er planlagt som Linje 1, med engelsk betegnelse ‘Porcelaineous’. Dette vil være en sentral del av det større prosjektet fordi materialets egenart og yttergrenser er grunnleggende for de øvrige forskningslinjene. For tiden er flere linjer under arbeid. Linje 2, Raw, er til nå det den mest omfattende. Linje 1 er påbegynt og er i gang. Materialer er valgt, de første eksperimenter er utført og brent, og skisser foreligger for videre eksperimenter i høstsemesteret 2018.

Nøkkelord: Porselen, materialitet, kunstnerisk utviklingsarbeid, epistemiske ting, eksperimenter

Solberg, A. Utgangspunkt for tre forskningslinjer. Fra venstre: Porcelaineous, Meticulous og Raw

Litteratur

Borgdorff, H. (2013) Artistic Practices and Epistemic Things. In M. Scwab, Ed. Experimental Systems. Future Knowledge in Artistic Research. Leuven: Leuven University Press, Orpheus Institute Series.

Knorr Cetina, K. (1981). The Manufacture of Knowledge: An Essay on the Constructivist and Contextual Nature of Science. Oxford: Pergamon

Press.

Kubler, G (1962). The history of Things. New Haven CT: Yale University Press.

Nowotny, H. Introduction. in Biggs, M., & Karlsson, H. (2011). The Routledge Companion to Research in the Arts. London: Routledge.

Scrivener. S.A.R (2013). Toward a Practice of Novel Epistemic Artefacts. In M. Scwab, Ed. Experimental Systems. Future Knowledge in Artistic Research. Leuven: Leuven University Press.

Stallshus, S. (2013). A Theory of Experimentation in Art? In M. Scwab, Ed. Experimental Systems. Future Knowledge in Artistic Research. Leuven: Leuven University Press.

Witzgall, S. (2013). Material Experiments. In M. Scwab, Ed. Experimental Systems. Future Knowledge in Artistic Research. Leuven: Leuven University Press.

Methodological perspectives on craft research

Av: Kirstine Riis og Camilla Groth


Konferansebidrag i Nettverkskonferansen -Kunst og håndverk 2019, arrangert på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden.

Teachers in the field of arts and craft are often crafts persons or artists – makers – themselves. Understanding learning through the making process from inside is essential for understanding how to teach in the field. In this paper we focus on academic research in crafts, conducted by crafts persons from an inside perspective and through practice-led approaches, and where the objective is to explore, understand and communicate the knowledge developed in the making process.

By taking two doctoral thesis as examples, the paper discusses methodological perspectives on craft research and the relevance of this research as essential contribution to develop future educational knowledge in the field of arts and craft. Academic research in crafts conducted by researcher/practitioners is still young, as the practice fields only quite recently were accepted in academia.

This paper presents methodological perspectives on the study of craft with a focus on experiential and embodied processes. The two doctoral thesis that are discussed both deal with making in material by hands and both researchers use a theoretical frame that allows knowledge to emerge through the body in action and interaction with the material and environment. Both use video and practice-led research, where the video analysis plays a central role, additionally both researchers are reflecting on the double role of researcher-practitioner.

In the paper, we will a) discuss the importance of accordance between the knowledge explored, the epistemological standpoint, theoretical framework and methods used in the research. Based on experiences and results from the two doctoral projects we will b) suggest and discuss relevant methods to conduct research from inside perspective and through practice-led approaches. These methods could be used for developing teaching and learning activities based on practice-led processes.

Nøkkelord: Craft research, Methodology, experiential knowledge, embodied making, doctoral study