Kulturdidaktikk

Ph.D.- programmet i kulturstudier inviterer deg til å delta i ph.d.-emnet 9203 Kulturdidaktikk/Culture Education (10 stp) – 9212 Kulturdidaktikk/Culture Education (5 stp) Campus Notodden, desember 2019 – januar, 2020 Detaljplan 7 dager samling: 2. – 6. desember 2019 og 20. – 21. januar 2020 Alle samlinger foregår på Universitetet i Sørøst-Norge, studiested Notodden: Lærerskoleveien 40,… Read More Kulturdidaktikk

Å kjenne seg i slekt med jorden

Natursløyd og økosofi i fremtidens tverrfaglige skole Av: Jostein Sandven Abstract: Natursløyd blir i denne artikkelen definert inn i skolefaget kunst og håndverk/sløyd. Verdier og holdninger hentes fra et litteraturstudium hvor begrepet økosofi blir belyst ut fra filosofen Arne Næss sine tolkninger. Pave Frans har blitt hørt i arbeidet som førte fram til Parisavtalen i… Read More Å kjenne seg i slekt med jorden

Researching theatre within the process of staging a production.

Dr George Rodosthenous is Associate Professor in Theatre Directing at the School of Performance and Cultural Industries of the University of Leeds since 2002. He has been the Director of Enterprise and Knowledge Transfer for the School from 2009-2012. George is the Artistic Director of the theatre company ‘Altitude North’ and works as a freelance… Read More Researching theatre within the process of staging a production.

Podcast om æstetiske læreprocesser!

Åben dør ved Campus Notodden skaber et indblik i vores undervisning, forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde i æstetiske fag. ForEst – forskergruppe for estetiske læreprosesser, præsenterer et mangefold af perspektiver gennem de fagspecifikke optiker og projekter. I forbindelse med Åben dør 2019 ønsker vi at præsentere vores podcast – PodEst. Første episode er ude – den… Read More Podcast om æstetiske læreprocesser!

Nettverkskonferansen i kunst og håndverk 2019 på USN Campus Notodden

Tekst: Lovise Søyland og Kirstine Riis Foto: Marek Podowska Nettverkskonferansen i kunst og håndverk 2019 på USN Campus Notodden 21.-22. januar var over 110 deltakere fra UH-sektoren fra hele landet samlet ved USN på Notodden for å delta på Nettverkskonferansen i Kunst og håndverk 2019.  Nettverket ble dannet etter initiativ fra Nasjonalt senter for kunst… Read More Nettverkskonferansen i kunst og håndverk 2019 på USN Campus Notodden

«Insektsbeinpoesi, Det Antropocene surdeigsbrødet og andre bedrøvelige historier»

Av: Jadwiga Podowska Keynote på nettverkskonferansen for K&H i UH-sektoren, januar 2019 Rommet – Materielt ekko av undring Det ser ut som noen aldri vokser opp. At de kun spiller en kulturelt pålagt voksenrolle når de går ut i verden blant andre voksne. Det kjennes som jeg er en av dem. En som lærte manuset… Read More «Insektsbeinpoesi, Det Antropocene surdeigsbrødet og andre bedrøvelige historier»

Estetiske læreprosesser ute i naturen

Av: Gry Uhlin-Engstu Konferansebidrag i Nettverkskonferansen -Kunst og håndverk 2019, arrangert på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden. Bidraget bygger på et tverrfaglig prosjekt med fokus på estetiske læreprosesser, knyttet til profesjonstrappen. Presentasjonen handler om studentenes møte med naturen som skapende materialer. Gjennom dette møte, erfarer studentene skapende deltagende møter med de stedsspesifikke naturmaterialene, men også… Read More Estetiske læreprosesser ute i naturen

Touchy stuff? Young Children’s Sense-making in Touch Interactions with Materials, Materiality and Technologies in Transmaterial Landscapes

Av: Lovise Søyland Konferansebidrag i Nettverkskonferansen -Kunst og håndverk 2019, arrangert på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden. This article suggests that the process of children’s sense-making in explorative actions in their environments is closely related to embodied experience and the sense of touch. Previous research in the field of arts and crafts education on aesthetic… Read More Touchy stuff? Young Children’s Sense-making in Touch Interactions with Materials, Materiality and Technologies in Transmaterial Landscapes

«Porcelaineous». Epistemiske objekter i porselen

Av: Anne Solberg Konferansebidrag i Nettverkskonferansen -Kunst og håndverk 2019, arrangert på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden. Artikkelen gjelder praksisrettet forskning innen kunst og håndverk og er relevant for høyere utdanning, primært på master- og doktorgradsnivå. Tema for artikkelen er eksperimenter i hvitt og svart porselen der materialets egenart og yttergrenser prøves. Materialets fysiske egenskaper… Read More «Porcelaineous». Epistemiske objekter i porselen

Methodological perspectives on craft research

Av: Kirstine Riis og Camilla Groth Konferansebidrag i Nettverkskonferansen -Kunst og håndverk 2019, arrangert på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden. Teachers in the field of arts and craft are often crafts persons or artists – makers – themselves. Understanding learning through the making process from inside is essential for understanding how to teach in the… Read More Methodological perspectives on craft research