Estetiske læreprosesser ute i naturen

Av: Gry Uhlin-Engstu


Konferansebidrag i Nettverkskonferansen -Kunst og håndverk 2019, arrangert på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden.

Bidraget bygger på et tverrfaglig prosjekt med fokus på estetiske læreprosesser, knyttet til profesjonstrappen. Presentasjonen handler om studentenes møte med naturen som skapende materialer. Gjennom dette møte, erfarer studentene skapende deltagende møter med de stedsspesifikke naturmaterialene, men også med hverandre da de samarbeider i grupper.

Studentene utforsker naturen som materiale og oppdager tverrfagligheten i dette møte.

Opplegget er gjennomført ved oppstart på campus Notodden to år på rad, med to studentkull, som et tverrfaglig oppstartprosjekt med fokus på estetiske læreprosesser. Prosjektet introduseres og ledes av kunst og håndverk, naturfag og kroppsøving. Alle førsteklassingene ved den 5-årige grunnskolelærerutdanningen ved campus Notodden har levert refleksjoner i etterkant. Denne presentasjonen bygger på refleksjonene til studentene og erfaringene som ble gjort med dette tverrfaglige prosjektet.

Problemstilling / fokus: Hvilke erfaringer får og opplever 1.års grunnskolelærerstudenter i arbeid med stedsspesifikke materialer ute i naturen, som de opplever meningsfylt og tenker de kan ta med seg videre som lærer, for å bidra til elevers estetiske læringsprosesser i begynneropplæringen?

Det er interessant å se hvordan helt ferske grunnskolelærerstudenter oppdager og erfarer estetiske læreprosesser og tenker disse prosessenes betydning for dybdelæring og tverrfaglighet. Estetiske læreprosesser er et av de tverrfaglige elementene i profesjonstrappen. En analyse av studentenes refleksjoner i etterkant av møte med naturen som materiale, vil bidra til en større forståelse av hvordan studentene oppfatter møte med naturmaterialene ute i naturen som estetiske læreprosesser og betydningen studentene legger i dette. Studentene fikk like hjelpespørsmål til refleksjonen, men det var valgfritt hvordan de ønsket å besvare den.

Bidraget vil være med på å dokumentere, samt videreutvikle arbeidet med estetiske læreprosesser i profesjonstrappen, ved grunnskolelærerutdanningen. Bidraget vil også synliggjøre kunst og håndverk inn i profesjonstrappen.

Nøkkelord: Estetiske læreprosesser, profesjonstrapp, stedsspesifikke materialer
Spørsmål til diskusjon: Hvordan kan denne undersøkelsen videreutvikles / underbygges?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *