ZACHRISSON&DROUGGE – understrømmer

Tekst: Drougge & Zachrisson

-en understrøm er en strøm som går under havoverflaten i dypere vannlag, ofte nær bunnen-

I understrømmer tematiserer Elin Drougge og Liv Zachrisson det ugripbare, det som til enhver tid strømmer under i oss, det som er vi, det som er nær bunnen.

Likt en havstrøm.

I prosjektet reflekterer de over tilnærminger de har til sin kunst, likheter og ulikheter. Gjennom samtaler bevisstgjør de hverandre i de valgene de tar.

I skjøre og røffe sammenstillinger, gjennom bruk av mediene: skulptur, maleri, tegning, foto og tekst gir ZACHRISSON&DROUGGE individuelle og felles tolkninger, et uttrykk i utstillingsrommet. I møtene mellom deres arbeider skapes uventede sammenkoblinger.

Begges arbeider befinner seg i et landskap der mentale tilstander som sårbarhet og identitet kommer til uttrykk og blir problematisert.

I utstillingen understrømmer sammenstilles Elin Drougges og Liv Zachrissons arbeider i Foajégalleriet på Notodden. De to kunstnerne har fulgt hverandres utvikling siden akademitiden, men det er første gang de møtes i et felles prosjekt.

I kunstnerskapene finnes både ulikheter og likheter; der Elin Drougge arbeider med tablåer som plasseres fritt i rommet, forholder Liv Zachrisson seg til selve rommet som installasjon og tar i bruk både vegger og gulv.

Felles for deres kunst er at den hviler på både en figurativ og abstrakt tradisjon, der et symbolmettet univers ofte ligger som en bakgrunn og åpner for ulike tolkninger.

Kunstnerne legger begge stor vekt på arbeidsprosessen, med en sensitivitet tilnærming til både materialer og tematikk. Det at de ofte velger skjøre materialer er et grunnleggende utgangspunkt, både for det visuelle uttrykket og for innholdet som formidles.

ZACHRISSON&DROUGGE er opptatt av at det visuelle språket skal være det retningsgivende utgangspunktet for uttrykket, og at fortellingene som formidles skal ha en stofflig forankring. Valg av skjøre materialer er derfor en viktig premiss både for uttrykk og innhold i verkene deres. Slik fremstår det materielle og det konseptuelle som en sammenvevet enhet i disse kunstnernes arbeider.

”…Elin Drougge fordyper seg i det skulpturelle arbeidet med en åpen og eksperimenterende holdning. Det betyr ikke at hun ikke arbeider parallelt med et metablikk på egen virksomhet. Kritisk refleksjon over hva det innebærer å kalle noe for «skulptur» blir nødvendigvis brakt inn i de kunstneriske valgene i den skulpturelle kunstproduksjonen i dag. Det finnes ingen uskyldige soner i kunsten lenger.”

Anne Karin Jortveit katalogtekst en slags uro- utstilling i Polen.

”…kroppen vår vet hva den gjør. Den husker, den har erfaring. Dette er en grunnleggende innsikt Liv Zachrisson tar i bruk og utvikler videre i sine arbeider, hun stoler selv på at kroppen vet hvor den skal i den kunstneriske prosessen (…) Enhver kunstnerisk idé krever sitt medium. Som kunstner tar Zachrisson dette på alvor og jobber åpent i spennet mellom teknologi og det håndverksmessige. Hennes arbeider er derigjennom både gåtefulle og avklarte – uutgrunnelige og materielle. (…) Det handler ikke bare om et kunstverk, men vel så mye om en kunstnerisk måte å tenke på.”

Anne Karin Jortveit i lyden av stillhet, stillheten i lyd – en introduksjon til Liv Zachrissons kunst

https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/

Kosmisk hjelp søkes

Tegneseriestripe av Andrine Løvhøiden
Andrine Løvhøiden studerer faglærerutdanning i design, kunst og håndverk ved Institutt for estetiske fag, campus Notodden.

https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/faglarerutdanning-i-design-kunst-og-handverk/

Instituttets dag ved Telemarksgalleriet

Institutt for estetiske fag ved campus Notodden hadde instituttets dag ved Telemarksgalleriet fredag 16. august. Nye studenter fikk oppleve deler av byens infrastruktur og industriens kulturarv i byen. Studentene fikk innholdsrike omvisninger og fikk sett flotte utstillinger.

  • Magne Furuholmen – IGNIS: Sommerutstillingen i Telemarksgalleriet viser ny skulptur og grafikk av Magne Furuholmen.
  • Museets faste galleri som viser utvalgte verk fra museets kunstsamling bla. Th. Kittelsens flotte Svelgfoss-serie malt i 1907-1908.
  • Presentasjon av kreativ verksted. På verkstedet kan barna utfolde seg med kunstneriske oppgaver og prosjekter for i alle aldre.
  • Verdensarvsenteret – Verdensarvsenteret har en avdeling i Rjukan og en avdeling i Notodden og formidler og forvalter de fire hovedkomponentene i Rjukan-Notodden industriarv; Vannkraft, Industri, Bysamfunn og Transportåren.
  • Utendørs fotoutstilling – Utenfor Telemarksgalleriet vises en utstilling med historiske foto fra museets samling. 

Bilder fra instituttets dag:

Her finner du mer info om studier ved Institutt for estetiske fag ved USN:

https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/

Tid for materialitet: Kari Kindberg

Utstillingen viser keramiske skulpturarbeider fra Kindbergs masteroppgave i Design, kunst og håndverk v/USN våren 2019.

Gjennom å sammenstille byster i leire og komponenter fra datateknologi undersøker Kindberg sammenhengen mellom materialitet og tidsbevissthet. Oppgaven belyser behovet for å prioritere og vektlegge kunst og håndverksfaget i skolen, og understreker viktigheten av at skoler og kunst og håndverkslærere legger til rette for gode estetiske læringsprosesser. 

I en stadig mer digitalisert og teknisk hverdag er det viktig at elever får mulighet til å bruke alle sine sanser i arbeid med ulike materialer og teknikker: øve opp evnen til å lytte til materialene, tåle og forstå den motstanden de gir. Kan en slik evne gjøre oss i bedre stand til å håndtere motstand i livet for øvrig?

På åpningen onsdag den 14.august kl. 12.30 vil Kari Kindberg gi oss et innblikk i sitt mastergradsprosjekt. Vi håper at mange vil prioritere å ta med sine studenter til åpningen.

Velkommen!Hilsen Foajégalleriet

Du kan se bilder fra Kari Kindbergs masterutstilling her:
Tid for materialitet

Master i design, kunst og håndverk