«Porcelaineous». Epistemiske objekter i porselen

Av: Anne Solberg


Konferansebidrag i Nettverkskonferansen -Kunst og håndverk 2019, arrangert på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden.

Artikkelen gjelder praksisrettet forskning innen kunst og håndverk og er relevant for høyere utdanning, primært på master- og doktorgradsnivå.

Tema for artikkelen er eksperimenter i hvitt og svart porselen der materialets egenart og yttergrenser prøves. Materialets fysiske egenskaper sees i sammenheng med dets uttrykksmessige potensial. Det kunstneriske uttrykket og verkets mening er fokus for prosjektet. Dette omfatter spørsmål om avbildning kontra abstrakt uttrykk i forhold til to- og tredimensjonal form, bruksform kontra bilde, og i hvilken grad materialets egenart har utnyttet i verket. Ettersom selve materialet porselen er sentralt i prosjektet, diskuteres det i forhold til teorier om ny-materialisme. Teorier om material agency anses her som en metaforisk betegnelse for en dypere forståelse for materialers egenart og potensial.

Parallelt med de praktiske eksperimentene diskuteres forskningsmetoder for denne tematikken. Prosjektet anses å ligge innenfor området kunstnerisk utvklingsarbeid, med en ambisjon om at det skal tilfredsstille krav for vitenskapelig publisering. Prosjektet sees i sammenheng med the practice turn innen forskning (Knorr Cetina 1981, Nowotny 2011). Prosjektet er del av et større prosjekt som forståes som et mer omfattende experimental system. Som resultat av eksperimentene, forstås porselensobjektene som epistemic things (Rheinberger 1997, Borgdorff 2013, Scrivener 2013, Stallschus 2013, Witzgall 2013). Kunnskapen som utvikles gjennom eksperimentene, anses å være innbakt i tingene selv. Samtidig eksponeres denne kunnskapen visuelt og verbalt. Vurdering av kunstneriske uttrykk tar utgangspunkt i humanistiske forskningsmetoder med vekt på hermeneutisk tilnærming, og et utvidet perspektiv på tingenes historie (Kubler, 1962).

Prosjektet er ett av flere delprosjekter, kalt forskningslinjer, i et større fireårig prosjekt. Herværende delprosjekt er planlagt som Linje 1, med engelsk betegnelse ‘Porcelaineous’. Dette vil være en sentral del av det større prosjektet fordi materialets egenart og yttergrenser er grunnleggende for de øvrige forskningslinjene. For tiden er flere linjer under arbeid. Linje 2, Raw, er til nå det den mest omfattende. Linje 1 er påbegynt og er i gang. Materialer er valgt, de første eksperimenter er utført og brent, og skisser foreligger for videre eksperimenter i høstsemesteret 2018.

Nøkkelord: Porselen, materialitet, kunstnerisk utviklingsarbeid, epistemiske ting, eksperimenter

Solberg, A. Utgangspunkt for tre forskningslinjer. Fra venstre: Porcelaineous, Meticulous og Raw

Litteratur

Borgdorff, H. (2013) Artistic Practices and Epistemic Things. In M. Scwab, Ed. Experimental Systems. Future Knowledge in Artistic Research. Leuven: Leuven University Press, Orpheus Institute Series.

Knorr Cetina, K. (1981). The Manufacture of Knowledge: An Essay on the Constructivist and Contextual Nature of Science. Oxford: Pergamon

Press.

Kubler, G (1962). The history of Things. New Haven CT: Yale University Press.

Nowotny, H. Introduction. in Biggs, M., & Karlsson, H. (2011). The Routledge Companion to Research in the Arts. London: Routledge.

Scrivener. S.A.R (2013). Toward a Practice of Novel Epistemic Artefacts. In M. Scwab, Ed. Experimental Systems. Future Knowledge in Artistic Research. Leuven: Leuven University Press.

Stallshus, S. (2013). A Theory of Experimentation in Art? In M. Scwab, Ed. Experimental Systems. Future Knowledge in Artistic Research. Leuven: Leuven University Press.

Witzgall, S. (2013). Material Experiments. In M. Scwab, Ed. Experimental Systems. Future Knowledge in Artistic Research. Leuven: Leuven University Press.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *