Kulturdidaktikk

Ph.D.- programmet i kulturstudier inviterer deg til å delta i ph.d.-emnet

9203 Kulturdidaktikk/Culture Education (10 stp) – 9212 Kulturdidaktikk/Culture Education (5 stp)

Campus Notodden, desember 2019 – januar, 2020

Detaljplan

7 dager samling: 2. – 6. desember 2019 og 20. – 21. januar 2020

Alle samlinger foregår på Universitetet i Sørøst-Norge, studiested Notodden:

Lærerskoleveien 40, 3679 Notodden.

Emneansvarlig:

Førsteamanuensis Kari Carlsen

Andre medvirkende:

Førsteamanuensis Biljana C. Fredriksen

Professor Marte Sørebø Gulliksen

Professor Heike Speitz

Professor Merethe Roos

Professor Finn R. Hjardemaal

Førsteamanuensis Anniken Randers-Pehrsson

Kulturdidaktikkemnet tilbys som en valgfri del av ph.d.-programmet i kulturstudier. Programmet går ut fra et bredt kulturbegrep – det vil si at kulturstudier i vår sammenheng betyr at en kan studere kultur som verdier, holdninger, kunnskaper, atferd, sosiale relasjoner, meningsuttrykk, artefakter, kunst og estetisk praksis. Kultur kan både være en prosess og et resultat eller et produkt i form av materielle gjenstander, tjenester eller aktiviteter i samfunnet. Kulturdidaktikk ser på endrings- og læringsprosesser innenfor dette brede kulturbegrepet: hvordan danning i og til en kultur foregår. Det overordnede målet for kurset er at kandidatene skal tilegne seg en grunnleggende forståelse for kulturdidaktiske problemstillinger i og utenfor de etablerte utdannings­institusjonene – fra barnehage til universitet. Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse står sentralt for å kunne problematisere kulturdidaktiske utfordringer i et framtidsperspektiv. Sentrale stikkord er bærekraft, praksis, verdighet, kvalitet, kompetanse, demokrati og medbestemmelse. 

Vennligst ta kontakt med kursansvarlig, Kari Carlsen, for flere opplysninger om emnet, eller med program sekretariatet ved jeanne.m.schoenwandt AT usn.no ang. søknadsmaterialer. *Søknadsfrist: 1. desember*.

Kontakt:
Kari Carlsen
kari.carlsen@usn.no

usn.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *