Å kjenne seg i slekt med jorden

Natursløyd og økosofi i fremtidens tverrfaglige skole
Av: Jostein Sandven

Abstract: Natursløyd blir i denne artikkelen definert inn i skolefaget kunst og håndverk/sløyd. Verdier og holdninger hentes fra et litteraturstudium hvor begrepet økosofi blir belyst ut fra filosofen Arne Næss sine tolkninger. Pave Frans har blitt hørt i arbeidet som førte fram til Parisavtalen i 2015 både fordi han er en verdensleder og fordi han i denne artikkelen er en representant for den kristne skapelsesfilosofien. Overordnede planer for norsk og finsk skole fokuserer på forholdet mellom mennesker og natur. To land som i sine styringsdokumenter gir fremtidens skole mandat til å legge til rette for at elever skal bli aktører i klimadebatten. Verdier som ansvarlighet og omsorg knyttet til naturens tåleevne blir fremhevet. Dette for at samtaler og refleksjon på sikt kan føre til endring av levestandard og livsstil. I denne artikkelen blir læringsstrategier, fagdidaktiske modeller og tverrfaglig virksomhet sett i lys av praktiske eksempler fra natursløydundervisning. Resultatet ender opp i en fagdidaktisk relasjonsmodell til bruk for natursløyden og for tverrfaglig undervisning.

Nøkkelord: Natursløyd, kunst og håndverk/sløyd, økosofi, skapelsesfilosofi, etikk, bærekraftig utvikling, tverrfaglighet.

Du finner hele artikkelen her:
https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2642

Jostein Sandven er universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge og Ph.D student ved Åbo Akademi, Vasa. Han har undervist i fagdidaktikk i Design, kunst og håndverk for faglærerstudenter og masterstudenter. Å gi form til installasjoner i naturen som arenahar vært et tilbakevendende tema i 25 år. Utvikling av styringsdokumenter for fagområdet, interesse for bærekraft og internasjonalt arbeid har vært viktige drivkrefter i undervisningen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *