EMAL’s forskningsformidlingsseminar 18. juni 2019

EMAL’s forskningsformidlingsseminar 18. juni 2019

Foto: Karete Roksvåg, tekst Marte S. Gulliksen
Forskergruppa Embodied Making and Learning (EMAL) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) inviterte til sitt første årlige forskningsformidlingsseminar 18. juni 2019. Seminaret var åpent for alle, og spesielle invitasjoner var sendt til fakultet for Humaniora, Idrett og Utdanningsvitenskap ved USN. Hovedmålet for seminaret var å formidle forskning utviklet av forskergruppa i 2018-2019 til relevante utdanninger, spesielt til Grunnskolelærerutdanningen og Barnehagelærerutdanningen. Det er viktig for EMAL at forskningen gruppa gjør er relevant og tilgjengelig for disse utdanningene. Det var nærmere 40 påmeldte til seminaret, og lille auditorium på Notodden var så godt som fullt under dagens program:

 
Forskerguppeleder Marte S. Gulliksen ønsker velkommen og introduserer EMALs mål, medlemmer og forskning:

 
Forskergruppa har medlemmer fra fire institutt, og de fordeler seg i forskjellige faglige clustere
 

 
10:30-11:00 Læring som kroppslig prosess – ny EMAL-forskning relevant for GLU og Faglærerutdanningene på USN. v/ Marte S. Gulliksen, Kirstine Riis, Åsta Rimstad (EMAL-L&U). Ønsker du mer informasjon om denne presentasjonen, kontakt marte.gulliksen@usn.no

 
11:00-11:30 Materialitet og det lille barnet – ny EMAL-forskning relevant for BLU v/ Kari Carlsen (EMAL-ECE). Ønsker du mer informasjon om denne presentasjonen, kontakt Kari.Carlsen@usn.no

 
11:30-12:00 Barnet og skjermen -kunnskap, tid og tempo v/Morten Lerpold, Ingrid H. Høybo (EMAL-digital). Ønsker du mer informasjon om denne presentasjonen, kontakt ingrid.h.hoibo@usn.no eller Morten.H.Lerpold@usn.no

 
12:30-13:00  Forskning eller kunst? Utfordringer og muligheter i forskningsmetodiske grenseland og hvordan vi løser det akkurat nå v/Anne Solberg og Camilla Groth (EMAL-metode). Ønsker du mer informasjon om denne presentasjonen, kontakt Anne.Solberg@usn.no eller Camilla.Groth@usn.no

 
Lyttende deltakere på EMAL-seminer 18. juni, 2019

 
EMALs vitenskapelige publikasjoner 2018-2019:

 1. Bergman, S. 2019. «Utfordringer ved bruk og deling av visuelle uttrykk i en digital tidsalder». Godkjent til publisering, nivå 1
 2. Birch, J., Vinje, E.E., Skrede, J. & Moser, T. (2019). «Dybdelæring i kroppsøving – utfordringer for kroppsøvingslæreren [Deep learning in physical education – challenges for the PE-teacher]». I E. Ellefsen Vinje & Joar Skred (red.), Fremtidens kroppsøvingslærer [The Future’e Physical Education Teacher] (kap. 1, s. 13-29). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN-9788202592141.
 3. Carlsen, K. (2018). “Visual Ethnography as tool in exploring children’s embodied making processes in preprimary education”. FormAkademisk 11(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1909.
 4. Carlsen, K., Randers-Pehrson, A., & Hermansen, H. (2018). «Design, kunst og håndverk i Norge». Techne Serien 25(3), 58-73. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3028
 5. Fredriksen, B.C. (kommer ut sommer 2019). Før sanden renner ut: Barnehagelærerens innsats for økologisk bærekraft. Oslo: Universitetsforlaget
 6. Groth, C. and Berg, A. “Co-creation in Professional Craft Practice”. In Storni, C., Leahy, K., McMahon, M., Lloyd, P. and Bohemia, E. (eds). Proceedings of DRS 2018 International Conference Limerick. Design Research Society, Loughborough University, London, p. 1624-1644.
 7. Groth, C. Mäkelä, M. Laakso, H. & Helke, S. (2018) “Catalyses, Interventions, Transformations; Introduction.” Special issue: The 6th Art of Research Conference. Synnyt/Origins Journal, vol
 8. Huotilainen, M., Rankanen, M., Groth, C., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Mäkelä, M. (2018). “Why our brains love arts and crafts: Implications of creative practices on psychophysical well-being.” FORMakademisk, 11 (2).
 9. Mangen, A., Hoel, T. & Moser, T. (2019). «Technologies, affordances, children and embodied reading: a case for interdisciplinarity”. In Kucirkova, N., Rowsell, J., & Falloon, G. (Eds.) The Routledge International Handbook of Playing and Learning with Technology in Early Childhood (Chapter 17, pp. 235-247). London & New York: Routledge. ISBN- 9781138308169. (nivå 2)
 10. Olafsson, B. og Gulliksen, M. S. (2018). «Kreativitet i begynneropplæringen». I E. Michaelsen og K. Palm (eds) Den viktige begynneropplæringen – en forskningsbasert tilnærming. Oslo: Universitetsforlaget
 11. Olafsson, B & Joelsdottir, A. (2018). «Design og håndverk og Tekstil på Island.» Techne series: Research in sloyd education and crafts science A, 25(3), 39-57.
 12. Sandven, J. «Å kjenne seg i slekt med jorden. Natursløyd og økosofi i fremtidens tverrfaglige skole.» Godkjent til publisering i Techne, Volum 26, No 1.
 13. Solberg, A. 2018. “Transdisciplinary Doctorates in the Making Disciplines”. In Storni, C., Leahy, K., McMahon, M., Lloyd, P. and Bohemia, E. (eds). Proceedings of DRS 2018 International Conference Limerick. Design Research Society, Loughborough University, London, p. 1551-1566
 14. Solberg, A. 2019. “Doctorates in the Creative Fields and the Formal Borders of Doctorateness”. In Halliday, D. and Houston, G. (eds). Conference Proceeding, 3rd International Conference on Developments in Doctoral Education & Training (ICDD), Stratford-upon-Avon in 2017. 132-149
 15. Waterhouse, A. H., Søyland, L. og Carlsen, K. (2019). «Utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper» FormAkademisk vol 10, nr 1.
 16. Ørbæk, T. 2019 «Sårbarhet som profesjonsetisk» Godkjent til publisering
 17. Ørbæk, T. 2019. “Skapende dans i en skolekontekst – et forskningsfelt?” Spissen forskning / Dance Articulated, Special Issue Bodily Learning. vol 5, nr.2. 4-26


,Noen av årets EMAL-publikasjoner
 
13:00-15:00 LUKKET SEMINAR for EMALmedlemmer

 • Veien videre1: målsetning for 2019-2020 og 5 år framover (drøfting av forslag, innspill og endringer)
 • Veien videre2: hvordan når vi dit? (drøfting av forslag, innspill og endringer)
 • Feiring av alt vi har fått til så langt

Kirstine Riis hadde bakt deilig «Drømmekage» til feiringen.

 
Info om EMAL:
https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/tradisjonskunst-og-praktisk-estetiske-fag/embodied-making-and-learning/
Estetiske fag ved USN:
https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *