Bilder fra masterutstilling 2019

Tekst: Morteza Amari Foto: Marek Podowski
Her viser vi bilder fra masterutstillingen 2019 ved Ovnshus A, Hydroparken, Notodden.

Anna E. Bortheim

Tittel: Oppdaging i urskogen – Undersøking gjennom eige skapande arbeid
Problemstilling: – Korleis kan fotomateriale frå Urskogen vere grunnlag for undring og utforsking i eit kreativt arbeid? – Kva sider av kunst og handverk kan forberede elevane på ei framtid i stadig endring?


Bente E.A. Ranum

Tittel: En reise i ullens verden – En studie av eget og barns møter med ull
Problemstilling: På hvilke måter kan egen utforsking av ull danne grunnlag for studier av de yngste barnehagebarnas møter med ull, og hvordan påvirker dette videre skapende prosesser i materialet?


Ditte Dalvang

Tittel: Det ukjente som livsmestring – Mitt møte med det gåtefulle gjennom multimodalt skapende arbeid
Problemstilling: På hvilke måter kan multimodalt estetisk skapende arbeid med temaet det gåtefulle, bidra til livsmestring?


Elin I.G. Garvin

Tittel: Mellom barken og veden – Materialets stemme, formens uttrykk
Problemstilling: – Hvordan påvirker materialets stemme formens uttrykk? – En studie av lindebastens potensiale, som materiale i skapende arbeid.


Hege S.K Evensen

Tittel: Individ og rom
Problemstilling: Affekt og bilde, formalestetiske undersøkelser av spenningsfeltet mellom det stille og det bevegelige i bildeskapende arbeid med tema individ og rom


Kari Kindberg

Tittel: Tid for materialitet – En undersøkelse av sammenhengen mellom materialitet og tidsbevissthet
Problemstilling: Hvilke sammenhenger finner jeg mellom materialitet og tidsbevissthet, gjennom å sammenstille byster i leire og komponenter fra datateknologi?


Magne Myhren

Tittel: FortyFridayAfternoons.com – Performative handlinger som estetiske lareprosesser – iscenesatt gjennom sosiale medier
Problemstilling: Hva skjer når et plein air prosjekt rutinemessig iscenesettes online?


Marie Skreden

Tittel: Erfaringsbasert formforståelse – Undersøkelser av noen grunnleggende formperspektiver i møtet med materialer
Problemstilling: Hvordan kan erfaringsbasert læring med former i henholdsvis et additivt og subtraktivt materiale bidra til utvikling av formforståelse


Marit Bue

Tittel: Designe, skape og lage – En studie av makerspace –verksteder
Problemstilling: Hva kjennetegner praksisfellesskapene i tre utvalgte makerspace-verksteder?
Hvilke erfaringer av laging og læring er gjort av forsker gjennom deltakelse i de tre makerspace-verkstedene?


Marit Storvik

Tittel: Elevutstillinger i ungdomsskolen – hvorfor, utfordringer og hvordan
Problemstilling: – Hvorfor arbeide med elevutstillinger i kunst og håndverk i ungdomsskolen? – Hvordan kan man arbeide med elevutstillinger i ungdomsskolen og hvilke utfordringer kan de by på?


Marit Sæter Lediard

Tittel: Skaparglede – Ei undersøking i eit undervisningsopplegg i saum
Problemstilling: Korleis kan eit prosjekt i saum, med berekraft som ein rammefaktor, for elevar i grunnskulen, 1.-7. trinn, resultere i skaparglede?


Marita Sørbø

Tittel: Det dreier seg om tre – En didaktisk undersøkelse av dybdelæring i praktisk skapende arbeid
Problemstilling: Hvordan kan dybdelæring utfolde seg i praktisk skapende arbeid i design, kunst og håndverk?


Mette H. Swensen

Tittel: De Gåtefulle – Om dukker, lek og overganger
Problemstilling: Hva kjennetegner dukker og hvordan kan disse kjennetegnene invitere til lek?


Miriam Strandberg

Tittel: En flerbruksvennlig arbeidsstasjon – Idéutvikling av arbeidsbord til fremtidens skole.
Problemstilling: Hvordan utvikle en flerbruksvennlig arbeidsstasjon der ungdomskolelever har mulighet til å utforske i verktøy og materialer?


Mona C Dahl

Tittel: Søsterøyenes mange ansikter – Didaktiske perspektiv på et skulpturelt uttrykk med inspirasjon fra gestalter og stedspesifikk geologi
Problemstilling: – Hvordan kan jeg utvikle mitt skulpturelle uttrykk i leire inspirert av portrettlignende former som framtrer i rombeporfyrkonglomerat? – Hvordan kan teksturer og naturelementer fra stedspesifikk geologi (Søsterøyene) prege arbeidene? – Kan en slik prosess være et didaktisk utgangspunkt for dybdelæring i grunnskolen?


Morten Lykke

Tittel: Områdespecifik perception og personligt udtryk
Problemsilling: Hvordan manifesterer stedet, defineret som et specifikt naturområde, sig i mit æstetiskkunstneriske udtryk?


Ragnhild K.V. Furulund

Tittel: Det tilslørte portrettet – En studie av spenningsfeltet mellom det tilslørte og det utilslørte portrettet
Problemstilling: – Hvordan utvikle eget skapende uttrykk gjennom arbeid med portrettfotografi i spenningsfeltet mellom det tilslørte og utilslørte? – Hvilke innsikter, kunnskaper og ferdigheter opparbeides gjennom arbeid med portrett og den skapende prosessen med fotografi? – Hvilke didaktiske innsikter kan arbeid med portrettfotografi i spenningsfeltet mellom det tilslørte og utilslørte gi?


Link til studiet:
https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/master-i-design-kunst-og-handverk/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *