Brynjar Olafsson: Kreativitet i kunst og håndverk i grunnskolen


Torsdag 12. oktober er det midtveisevaluering (campus Notodden) for Brynjar Olafsson, PhD-student på Kulturstudier.
Prosjektet heter «Kreativitet i kunst og håndverk i grunnskolen». Kreativitet i utdanning har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Kreativitet blir i dag omtalt som en del av «21st century skills»; det å være fleksibel og kunne tilpasse seg nye situasjoner. Kreativitet i grunnskolen har ofte vært knyttet til kunst og håndverk. Det finnes imidlertid ingen konkrete bevis i litteraturen på at kunst og håndverk har sterkere tilknytning til kreativitet en andre fag. Dette Ph.D. prosjektet fokuserer på kunst og håndverklæreres holdning til kreativitet, hvilke muligheter de gir elver til å være kreative og hva kan støtte eller hemme lærere i å femme kreativitet hos sine elever.

 
 
 
 
 
https://www.researchgate.net/profile/Brynjar_Olafsson/publications

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *