PFDK MOOC – Kunst og håndverk

Underviser du i kunst og håndverksfaget i grunnskolen og ønsker å videreutvikle din profesjonsfaglige digitale kompetanse? Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr sammen profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere PfDK-MOOC. En nettbasert videreutdanning på 30 studiepoeng for lærere 1. – 10 trinn.

Institutt for estetiske fag ved Universitetet i Sørøst-Norge har det faglige ansvaret for PFDK-fagdidaktikk i Kunst og håndverk og har startet sin MOOC-opplegg føsrste kull, med oppstart våren 2019.

Studiet nettbasert og består av to emner på 15 studiepoeng hver.
Emne 1, høst 2019: Grunnleggende del om profesjonsfaglig digital kompetanse

Emne 2, vår 2020: Fagdidaktikk og profesjonsfaglig digital kompetanse

I dette emnet skal du fordype deg i ett av følgende fag/fagområder: norsk, realfag, samfunnsfag og KRLE eller kunst og håndverk.

På Universitetet i Sørøst-Norge sin nettside finner du informasjon om tilbudet: https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/videreutdanning-i-profesjonsfaglig-digital-kompetanse-for-larere/


Studiet er en del av ordningen «Kompetanse for kvalitet» og er et tilbud for alle lærere som er ansatt i offentlige og private skoler. Ordningen er et samarbeid mellom statlige utdanningsmyndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner, KS og universiteter og høgskoler. Les spørsmål og svar om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *