Digital nøkling innen animasjon – Av: Per Ola Juusola


 
Innlegg i nettverkskonferansen Av Per Ola Juusola
Mer info om konferansen: http://kunstkultursenteret.no/K&Hnettverk2018
Abstract
Digital nøkling innen animasjon
– en teknikk som forenkler og gir muligheter
Nøkkelord: Nøkling, animasjon, film, stop motion, digital animasjon
Ved det samlingsbaserte studiet design i nye medier ved høgskolen i Sør-øst Norge er et av emnene animasjon. I dette emnet undervises det i bruk av ulike digitale verktøy i produksjon av animasjonsfilm. Dette i tillegg til undervisning innen tradisjonelle teknikker og teorier.
Bakgrunnen for å bruke digital nøkling i oppbyggingen av animasjonsfilmer i dette emnet har utgangspunkt i undervisning og utviklingsarbeid innen video og film (og bruk av digitale effekter) ved tidligere Høgskolen i Telemark, videreutdanningsstudiet digital bildeskaping og visuell kommunikasjon. Den gang som en videreutvikling av ulike opplegg med fokus på infoanimasjon (animated infographics).
Nøkling (ofte omtalt som green- og bluescreen teknikker) som begrep innen video forholder seg til ulike måter å blande to eller flere klipp av videofilmer, slik at de sammen utgjør et enhetlig videobilde. – Ofte på en måte der denne lagdelingen ikke blir synlig i helheten. Man fjerner uønskede elementer i et bilde (videoklipp), for videre å kunne erstatte de tomme områdene med elementer fra andre bilder (videoer). Ved hjelp av kraftige og rimeligere digitale verktøy er dette blitt tilgjengelig for folk flest i dag.
Håndtering av færre samtidige objekter ved animasjon av filmsekvenser, ser ut til å medføre lettere og bedre kontroll over bevegelser i animasjonen. Ved en lagdeling av ulike animerte og stasjonære elementer kan scener med komplekse animasjoner lages enklere og med større nøyaktighet enn samtidig håndtering av (ofte) mange ulike objekter og bevegelser.
Presentasjonen vil vise hvordan vi arbeider med nøkling i emnet animasjon i relasjon til «tradisjonell» praksis. Eksempelvis innledende i emnet: innen produksjon av dukkefilm og stop motion animasjon.


 


 

Studier innen kunst, design og musikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge: https://www.usn.no/studier/finn-studier/#categories=26866 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *