Digitale medier – Pedagogisk utviklingsarbeid med bruk av iPads i tegneundervisning – Av: Gry Uhlin Engstu og Agnete Tessem


Innlegg i nettverkskonferansen av Gry Uhlin Engstu og Agnete Tessem
Mer info om konferansen: http://kunstkultursenteret.no/K&Hnettverk2018

Abstract
Digitale medier
– Pedagogisk utviklingsarbeid med bruk av iPads i tegneundervisning
Nøkkelord: Fagdidaktikk, visuell kompetanse, tegning, iPad
 
Problemområde og formål med presentasjonen
Presentasjonen viser en del av et pågående FoU-prosjekt. Prosjektet er et pedagogisk utviklingsarbeid som omhandler bruk av iPads i kunst og håndverk i grunnskolelærerutdanningen.
Formålet med presentasjonen er å vise hvordan nettbrett kan bidra til å utvikle studenters visuelle kompetanse, og å dele didaktiske erfaringer og synspunkter om iPads som læringsplattform i arbeid med bilde.
 
Digitale medier – Pedagogisk utviklingsarbeid med bruk av iPads i tegneundervisning
I den nye femårige lærerutdanningen er et av målene å utvikle studentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse. Stadig flere kommuner innfører nettbrett som læringsplattform i grunnskolen. Det forventes av praksisfeltet at lærerstudenter har kunnskap om mobile læremidler og fagdidaktisk kompetanse i bruk av ulike applikasjoner. Barn og unge benytter tekster på stadig nye måter, i ulike medier og til ulike formål. Det stiller krav til at de kan forstå, bruke og produsere tekster på meningsfullt vis. Praksisfortellingen handler om hvordan vi som faglærere, sammen med studenter, søker å utvikle fagdidaktisk kompetanse om elevaktiv læring med iPads i undervisning knyttet til visuell kompetanse. Konkret gjelder dette arbeid med å skape dybde og rom i bilder ved hjelp av størrelser, farger, overlapping og skygge. Praksisfortellingen viser hvordan elever og studenter kan bruke iPads i dette arbeidet.
FoU-prosjektet undersøker hva nettbrett kan bidra med i utviklingen av studenters tegnekompetanse, samt å etablere arenaer for erfaringsdeling og refleksjon, der grunnskolelærer-studentene i kunst og håndverk er medforskere. Hvilke muligheter ser studentene i å bruke nettbrett for å utvikle elevenes tegnekompetanse? For å finne svar på disse spørsmålene undersøker og prøver vi selv ut enkelte verktøy som finnes på iPad, for deretter undersøke og prøve ut disse sammen med studentene. Praksisfortellingen viser hva studentene kom fram til i sine utprøvinger. Det gjenstår å gjøre en undersøkelse med elever i skolen, basert på erfaringer og evalueringer med studentene ved grunnskolelærerutdanningen.

  • Vil bruk av iPad kunne støtte utvikling av elever og studenters visuell kompetanse?
  • Hvilke fordeler og muligheter ser dere ved bruk av nettbrett i arbeid med bilde?
  • Hvordan kan elevers livsverden (bruk av sosiale medier og digitale plattformer) brukes for å fremme læring?


 

 

 

 
 
 

 


 

 

 

 Studier innen kunst, design og musikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge: https://www.usn.no/studier/finn-studier/#categories=26866 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *