Musikkformidling og ledelse av Pål Runsjø

Pål Runsjø er ansatt ved institutt for estetiske fag og har skrevet boka; Musikkformidling og ledelse.
 
forlagets beskrivelse av boka:

««Musikkformidling og ledelse» er en bok som handler om musikalsk ledelsesansvar. «Musikalsk ledelsesansvar» er sammensatt av ordene musikalsk, ledelse og ansvar. Det handler om å lede og utvikle musikalske aktiviteter der deltakerne har ulike personlige og sosiale forutsetninger, og det handler om ansvaret for den musikalske utfoldelsen.

Musikkformidling og ledelse» favner vidt og kan passe som faglitteratur i musikkvitenskapelige, musikkpedagogiske og utøvende bachelor-utdanninger. Problemstillingene angår alt fra musisk musikkforståelse, skolemusikaler og skolekonserter, til formidling i konserter og mesterklasser, refleksjoner omkring flerstemmig arrangering og musikkens påvirkningskraft. Derfor kan studenter med emner som musikk og samfunn, «community music», musikkfilosofi, musikkteknologi, musikkpedagogikk og kulturskoleledelse, samt musikkformidling innen klassisk utøvelse, rytmisk musikk eller folkemusikk, ha nytte av problemstillinger som fremkommer i artiklene.»

Du kan bestille boka her: https://musikkforlagene.no/produkt/pal-runsjo-musikkformidling-og-ledelse/
 


Musikkutdanninger ved Institutt for estetiske fag:
Årsstudium i musikk: https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/arsstudium-i-musikk/
Blues: https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/blues/
Rytmisk musikk og studioarbeid: https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/rytmisk-musikk-og-studioarbeid/
og
Musikk som valgemne i Grunnskolelærerutdanning GLU 1-7

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *