PPU – Design, kunst og håndverk

PPU – Design, kunst og håndverk
Tekst: Jostein Sandven Foto: Morteza Amari
Du kan ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med fagdidaktikk i design, kunst og håndverk ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Institutt for estetiske fag. Her er et eksempel på en oppgavetekst og studentarbeider ved studiet på Notodden.
Info om studiet finner du her:
https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/praktisk-pedagogisk-utdanning-ppu/praktisk-pedagogisk-utdanning-ppu-deltid-og-heltid-notodden-article180790-7214.html


PPU Kunst og håndverk  – 15 og 30 studiepoeng (heltid og halvtid). VÅR 2018.

Hva, hvordan og hvorfor
Sett med et tenkende (filosofisk) og gjørende perspektiv
Individuell skriftlig oppgave i didaktikk (med litt gruppehjelp).
 Tyngdepunktet i skolefaget kunst og håndverk vil endre seg ut fra hvilket filosofiske perspektiver den enkelte lærer velger å innta.
I denne oppgaven skal klassen velge blant følgende 5 tenkere. Dere må fordele dere etter nysgjerrighet

 • Arne Næss (1912-2009). Om natur og menneske
 • Søren Kirkegaard (1813-1855). Om frihet og angst
 • Hildegard von Bingen (1098-1179). Om å tenke helhetlig
 • Aristoteles (384-322 f. Kr.). Om den gyldne middelvei
 • Immanuel Kant (1724-1804). Om tid, rom og virkelighet

Ut fra et perspektiv som har aktualitet for Design, Kunst og håndverk skal du gjøre rede for tenkerens tanker.

Arbeidsmåte:

 • Innhenting av data. Kan gjøres individuelt eller sammen med andre. Maks. 3 studenter i gruppen. (Maks 1200 ord)
 • Konkretisering av data/resultater i form av et bilde i valgbart form, teknikk og uttrykk + en spiselig og dekorativ kake. Individuelt arbeid. Kaken skal vurderes av medstudenter ut fra kategoriene Smak og Tittel. Utseende tar sensor seg av.
 • Refleksjonsnotat med vekt på metarefleksjon. (Maks 1200 ord – 2 sider). Sees opp mot styringsdokumenter (forskrifter og læreplaner) og målgruppens alder. Individuell besvarelse.

Innlevering:

Uke 9. Punkt 1 og 3 på Canvas. Punkt 2 – utstilling på skolen

Læringsutbytte:

Etter fullført emne skal studenten ha utviklet følgende:
Kunnskap

 • kunnskap om elevers estetiske læreprosesser

Ferdigheter

 • kunne anvende didaktisk grunnlagstenkning og sentrale begrep muntlig og skriftlig
 • kunne reflektere over fagets praksis og betydning for utvikling av individ, kulturliv og samfunn.

Generell kompetanse

 • vise evne til å utvikle egen endringskompetanse som grunnlag for å møte framtidens skole

Vurderingskriterier:

 • Evne til å anvende faglig kunnskap, egne erfaringer og andres teorier, til å diskutere kunst og håndverksfaget.
 • Selvstendighet i valg av fokus, oppbyggning av tekst, fagdidaktiske betraktninger og konkretisert gjennom eget arbeid.

Kilder:

Diverse links (veiledende, finn gjerne selv flere/andre):

Rasmussen, J. (2008). Alt flyter. – møte med 18 filosofer. Bergen: Mangschou A/S


Eksempler av studentarbeider:
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilder fra presentasjonsdagen:

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *