POLITIKK OG FREMTID av Anniken Randers-Pehrson

Konferansebidrag i forskningskonferansen «Tyst kunnande eller bara tystnad?» som ble holdt i Umeå universitet 31/10–2/11, 2017. POLITIKK OG FREMTID Anniken Randers-Pehrson Førsteamanuensis, kunst og håndverk Anniken.Randers-Pehrson@usn.no https://www.usn.no/om-hsn/kontakt-oss/ansatte/anniken-randers-pehrson-article181478-6688.html Institutt for estetiske fag Qou vadis? Det norske kunst og håndverksfaget i støpeskjeen I Norge er vi inne i en fase hvor nye fag og læreplaner skal formuleres og… Read More POLITIKK OG FREMTID av Anniken Randers-Pehrson

SANSEOPPLEVINGARS BETYDING I SKAPANDE ARBEID MED INSTALLASJONAR Av Åsta Rimstad

Konferansebidrag i forskningskonferansen «Tyst kunnande eller bara tystnad?» som ble holdt i Umeå universitet 31/10–2/11, 2017. SANSEOPPLEVINGARS BETYDING I SKAPANDE ARBEID MED INSTALLASJONAR – korleis kombinasjonen av sansing og erfaring kan skape eit bindeledd mellom det materielle og det immaterielle Åsta Rimstad Fyrsteamanuensis Asta.Rimstad@usn.no https://www.usn.no/om-hsn/kontakt-oss/ansatte/asta-rimstad-article181505-6688.html Institutt for estetiske fag Tema: Förkroppsligat kunnande, kommunikation och gestaltning Paperpresentasjonen… Read More SANSEOPPLEVINGARS BETYDING I SKAPANDE ARBEID MED INSTALLASJONAR Av Åsta Rimstad