Toving med ull

Høgskolen i sørøst-Norge tilbyr 5-årig Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. klasse med masterfag i Kunst og håndverk.
Her presenterer vi toving med ull som var et arbeidskrav, våren 2018.
Tekst: Gry Uhlin Engstu, Foto: Morteza Amari

 

 

 

 

 

 

 

 


Info om studiet: 
Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 (2-årig påbygg)
https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/larerutdanning-1-7-trinn-masterpabygning/
Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 (2-årig påbygg)
https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/larerutdanning-5-10-trinn-masterpabygning/
 


Arbeidskrav 1
Forming i leire og toving med ull
Intro på samling uke 2 Vår 2018

Innhold: Arbeidskrav 1 – del 1 tekstur og krukker i leire – del 2 A mobilveske i ull med knapp – del 2 B fugl med bevegelige vinger eller også bevegelige bein
Arbeidskravet er delt inn i tre deler. Del 1 Leire – handler om å bli kjent med leire som materiale, gjennom utprøving av ulike teknikker som dokumenteres. Under arbeidet diskuteres erfaringer og didaktisk tilnærming for 1-7 klasse. Del 2 Toving – oppgave A og B handler om ull som materiale. På skolen får dere innføring i utprøvinger med tørrtoving, våttoving, samt bruk av filtenål. Under arbeidet diskuteres erfaringer og didaktisk tilnærming for 1-7 klasse. Hjemme gjøres arbeid som er påbegynt på skolen ferdig med toving, filtenål og noe håndsøm. Del 3- didaktikk handler om didaktisk planlegging. Studenten velger et av materialene: leire eller ull og et klassetrinn mellom 1-7 klasse, som du har noe kjennskap til fra praksis og planlegger et undervisningsopplegg for disse.
Benytt høyskolen sitt planleggingsskjema for praksis til dette.
Del 1 Leire:
Innhold:

 • Utprøvinger av teksturale uttrykk i leire
 • Utprøving av ulike måter å lage skåler på
 • Teksturale uttrykk fra todimensjonalt i flate til tredimensjonal form (skål /krukke – rund eller firkantet – med lokk)
 • Tredimensjonal forming i leire – form en liten fugl – som f.eks. kan brukes til lokk på en av skålene, eller kanskje henges opp i tilknytting fuglehuset ditt, eller som kan fungere som T-lysholder?


Mål og læringsutbytte til del 1:

 • Få grunnleggende praktisk erfaring med og kunnskap om redskaper, teknikker og design i arbeid med leire, tilpasset 1-7 trinn.
 • I denne perioden – tilegne seg grunnleggende kunnskap om sentrale teorier knyttet til barns tredimensjonale formspråk og lek med materiale.
 • Kunne bruke faglige og praksisrelaterte erfaringer og teoretiske kunnskaper i planlegging og gjennomføring med faglig utvikling som mål.

Forutsetninger (praktiske):
Alt arbeid med leire kan gjøres på skolen. Materialer og redskaper får dere tilgang til på skolen: Leire (ulike typer: Vingerling K129, og K148), fiskesnøre, ståltråd eller annet til å dele opp leira med, tekstiler og annet til å lage tekstur i leira med, modelleringspinne, kjevle, en vaskeklut hver, samt et kjøkkenhåndkle (slik som man tørker oppvask med eller legger over bakverk), og en plastpose. Du må til dokumentasjonen ta foto selv med digitalt kamera og bearbeide dette på pc.
Arbeidsmåte:
Del 1 a) Teksturale utprøvinger i leire:
Vi kjevler ut leira på et bomullsunderlag og trykker og risser mønster ned i flaten. (Hvis du
ikke har et tekstil-underlag, så vil leira sitte fast i bordplaten). Vi kjevler på nytt og finner nye mønstre og nye muligheter. Lag flere utprøvinger, før du tilslutt lager en tredimensjonal form av en utkjevlet flate, hvor du benytter erfaringene med teksturutprøvingene. Formen kan f.eks. formes som en lysestake eller fat. Lærer viser eksempler. Dokumenter utprøvingene med foto.
Del 1 b) skåler i leire:
Lærer viser ulike eksempler og forslag til arbeidsmåte. Klemme ut med tomlene,
pølseteknikk, flateteknikk Dokumenter med foto av ferdige skåler. Skriv noen ord om hva du erfarte i arbeidet med modellering i leira.
Del 1 c) Tredimensjonal forming av Liten fugl:
På skolen får du se ulike eksempler på utforming av fugl i leire. Prøv om du kan modellerer en egen fugl ved hjelp av fingrene og etterhvert en modelleringspinne.
Man kan lage ulike teksturer / dekor i selve flaten ved teknikker som: trykking av andre
tekstiler, objekter, i flaten, med ulik trykkdybde, risping, glitting, leirfarger og glasering. Man kan også la teksturen komme av strukturen.
Dokumenter med foto av ferdig utformet fugl. Skriv noen ord om hva du erfarte i arbeidet med modellering i leira.
Evaluering og vurdering av erfaringer underveis og i etterkant: – (Dokumentasjon av oppgaven, leveres på Canvas innen uke 7.
Dokumenter prosessen din med bilder og små beskrivelser av hva du gjør, hva som er lurt å huske på når det gjelder arbeid og oppbevaring av leire. Eventuelt andre tips og foto av dine medstudenters arbeider til inspirasjon senere. Vurderingskriterier for del 1, leireoppgaven er foruten det som implisitt står beskrevet i oppgaveteksten: Evne til å dokumentere skapende prosess med hovedvekt på foto med støttetekst på en
tydelig og pedagogisk måte.

Del 2 Toving med ull
Innhold:
Vi skal bli kjent med ull som materiale og prøve ut ulike teknikker som egner seg på 1-7 trinn. På skolen gjør vi utprøvinger med tørrtoving, våttoving, samt bruk av filtenål. Vi skal tove slange, ball og løse oppgaven «Noe å ha noe i». Gjennom utprøvinger og viste eksempler, blir vi kjent med teksturale og strukturelle muligheter med materiale ull i teknikken toving. Etter at vi har utviklet og testet ut teksturale muligheter i flate, skal elementer av disse overføres som dekor til den tredimensjonale formen for oppgaven «Noe å ha noe i». Til slutt skal vi
begynne utformingen med en liten fugl i ull. Fuglen skal vi senere bruke til å lage
animasjonsfilm. Av den grunn er det viktig at fuglen har noe bevegelighet, samt åpne tydelige øyne. Under arbeidet diskuteres erfaringer og didaktisk tilnærming for 1-7 klasse. Hjemme gjøres arbeid som er påbegynt på skolen ferdig med filtenål og søm for hånd, og samt lage knapphull, for deretter sy i knapp.
Mål og læringsutbytte til del 2

 • Få grunnleggende praktisk erfaring og kunnskap om og med ull som materiale
 • Få grunnleggende praktisk erfaring og kunnskap om redskaper, teknikker og design i arbeid med ull, tilpasset 1-7 trinn.
 • Bli kjent med teksturale uttrykksmuligheter samt formingsmuligheter med ull og filtenål
 • Få erfaring med og kunnskap om å lage tredimensjonalform i ull uten søm.
 • Få erfaring med og kunnskap om enkle håndsøm-teknikker for dekor og nytte, samt sy knapp og knapphull.
 • Få kjennskap til og forståelse for tilrettelegging av barns møte med ull på ulike klassetrinn fra 1-7klasse.

Rammer / Forutsetninger
På skolen: til toving trenger vi en arbeidsplass som tåler noe vannsøl. Videre av praktisk utstyr: Ull (hovedsakelig norsk C1 ull vasket og kardet, farget og ufarget). Grønnsåpe, bobleplast, håndklær. Ellers: Noen ferdig tovede flater til å teste filtenålen på, filtenål, underlag til filtenåling, tråd, saks, knapp, plastmal. Digital kamera til dokumentasjon
Hjemme: «stoppenål», tråd, saks og knapp (etter eget ønske), samt filtenål og noe løs ull til dekorasjon. Digital kamera til dokumentasjon
Arbeidsmåte
Del 2 a) Utprøvinger: Vi tover slange og liten kule og tester filtenålen: Lærer viser fremgangsmåte. Teknikker tilpasset småskoletrinnet. Lag et lite motiv med filtenål, som f.eks. en blomst, en sommerfugl, en fotball eller kanskje begynne å øve deg på et øye. Du får utdelt filtenål, ullflak og noe å tove på. Lærer viser teknikken.


Del 2 b) Noe å ha noe i: Tov en flate og prøv gjerne ut forskjellige teksturale uttrykk. (Tips: Teksturen i våttoving kan påvirkes ved måten dere legger ulla på, f.eks. ulike farger, ulike typer ull, ulltråd eller også tekstil som f.eks. tynn sciffong. Dere kan også påvirke teksturen når ulla er tørr, ved filtenålteknikk, eller å bruke nål og tråd ved å tilføre sting. Lærer demonstrerer og viser noen muligheter. Men her er det lov å bli inspirert av hverandre og eksemplene! Gå rundt å se hva de andre har funnet på. Søk på internett etter inspirasjon, og les i pensumboka «Mønster». Flatene kan etter toving ferdigstilles med saks og filtenål. Man kan f.eks. klippe hull gjennom et eller flere lag, slik at farge eller tekstil under det øverste ull-laget kommer til syne. Dere kan også klippe opp flak i strimler og veve / flette disse sammen til ny flate. Kanskje kan noen av uttrykkene videreføres i den tredimensjonal veske-formen. Tegn skisser på din planlagte mobilveske.
Vi skal tove rundt en tredimensjonal form som f.eks. kan brukes til mobilveske, ved at man former ull rundt en flat plastmal. Lærer viser teknikk for dette. Den tredimensjonale formen kan også for eksempel brukes til; en veske til å ha figurer i, eller lignende, men skal ikke være mye større enn en mobiltelefonveske. Formen velger dere selv, men den må ha dekorelementer som: fra våttoving, filtenål-teknikk, samt dekor av håndsøm og et knapphull med knapphullsting og påsydd knapp med god funksjon. Dekoren kan være formet som et mønster eller enkeltelementer. Fargevalg må være gjennomtenkt og dere må beskrive om fagene harmonerer eller står i kontrast til hverandre. Se fargeteori.
Under arbeidet bør dere tenke på og diskutere hvordan dere kan tilrettelegge oppgave med ull og toving på det klassetrinnet du skal være på i praksis, diskutere ideer med hverandre og lærer.
Evaluering og vurdering av erfaringer underveis og i etterkant: – (Dokumentasjon av oppgaven, leveres på canvas til avtalt tid – innen uke 7. Det tovede produktet tas med på neste samling for utstilling).
Dokumenter prosessen din med bilder og små beskrivelser av hva du gjør, hva som er lurt å huske på når det gjelder arbeid med ull. Eventuelt kan du også ta med andre tips og foto av dine medstudenters arbeider til inspirasjon senere.
Vurderingskriterier for del 2, toveoppgaven er foruten det som implisitt står beskrevet i oppgaveteksten: Produktet må være tovet godt, slik at det viser solid håndverk og har god bruksfunksjon. Dokumentasjonen må vise evne til å dokumentere skapende prosess, med hovedvekt på foto med støttetekst, på en tydelig og pedagogisk måte.
Del 3
Didaktisk opplegg med ull eller leire for et klassetrinn mellom 1-7.
Hjemme skal dere skissere et didaktisk opplegg for elever på et valgt klassetrinn, med ull eller leire som materiale. Prøv å være så detaljert som mulig: Beskriv *Innhold, *Rammer/Forutsetninger som tid, materialer, redskaper, sted, *Mål – lokal læringsmål *Arbeidsmåte (fremgangsmåte) *Evaluering og vurdering for læring. Hvordan tenkes grunnleggende ferdigheter inn i oppgaven? Bruk gjerne høyskolens skjema til dette.

www.tilknytningspedagogene.no

www.minskole.no
Evaluering: Dokumentasjon av oppgaven, leveres på Canvas til avtalt tid. Det ferdige tovede produktet tas med på neste samling for utstilling.
Lykke til! Hilsen Gry

Håndsøm

www.pinterest.com

highperspectives.wordpress.com

www.hendesverden.dk

nosteblogg.blogspot.com

anogbe.blogspot.com

www.tagcanyon.com

Tungesting stubbetufsa.blogspot.com

Knapphullsting duodjis.blogspot.com
Knapphullsting sys på samme måte som tungesting, bare mye tettere, slik at man får en solid kant rundt knapphullet.

Sy i knapp: Bruk en solid tråd og gjerne dobbel tråd. Det hemmelige trikset er å stikke en fyrstikk under knappen mens den sys fast. Slik får knappen hals og det blir plass til stolpen fra motsatt side som skal ligge under knappen, for å lukke jakka. Når knappen er sydd fast, trekkes fyrstikken ut og tråden surres flere ganger rundt halsen før man strammer til med en liten knute.

 
Sjekk: http://www.unghusflid.no/filer/Stinghefte_broderi.pdf for innføring i ulike broderisting, samt You Tube for filmer med innføring av de ulike
stingtypene. https://www.youtube.com/watch?v=MjmUaWkzF-I
Hand sewing 2 Sewing on a button Nicki Callahan


 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *