“Danning og bærekraftig utvikling: Hvordan kan kunst, kultur og kreativitet bidra til det?" Av Biljana C. Fredriksen

Biljana C. Fredriksen
Biljana.C.Fredriksen@usn.no
“Danning og bærekraftig utvikling: Hvordan kan kunst, kultur og kreativitet bidra til det?»
Biljana C. Fredriksen har undervist på barnehagelærerutdanninger ved Høgskolen i Sørøst Norge i snart 20 år. Siden 2005 har hun gjennomført en rekke prosjekter i barnehagen, inkludert doktorgradsprosjektet hvor hun studerte barns læring gjennom lek med materialer. Med faglig forankring i kunst, kultur og kreativitet, og et helhetlig læringssyn, har Fredriksen stadig utvidet sine forskningsinteresser mot andre fagområder og overordnede perspektiver.
Foredraget “Danning og bærekraftig utvikling: Hvordan kan kunst, kultur og kreativitet bidra til det?» søker etter å synliggjøre hvordan danning, kreativitet og læring, kultur og natur henger tett sammen. I lys av Rammeplanens gamle og nye forventninger om danning og bærekraftig utvikling i barnehagen, synliggjør Fredriksen hvordan temaer og arbeidsformer i fagområdet «Kunst, kultur og kreativitet» er grunnleggende for at kommende generasjoner skal forberede seg til økologiske utfordringer verden står overfor. Foredraget argumenterer for at en estetisk, emosjonell og sanselig tilnærming til omgivelser er nøkkelen til utvikling av holdninger og verdier nødvendig for mer bærekraftig samfunn.
 
RAMMEPLANKONFERANSE OM KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
15. november 2017, Drammen
Link til konferanse: http://kunstkultursenteret.no/rammeplankonferanse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *