Sans for livet! – Estetisk praksis som livsgrunnleggende. Av Biljana C. Fredriksen

Biljana C. Fredriksen
Biljana.C.Fredriksen@usn.no
Abstrakt  
Sans for livet! – Estetisk praksis som livsgrunnleggende
I dagens internasjonale utdanningstrender blir de estetiske fagene sjeldent prioritert på første plass i skolesammenheng. Det er forvirrende for barn og unge at fagene de opplever som mest meningsfulle (de praktiske og estetiske) fremstår som minst viktige i skolen. Hva er det som gjør at sang og musikk, dramatisering og rollelek, bygging og maling oppleves som meningsfulle, engasjerende og viktige for oss som driver med slike aktiviteter? Foredraget «Sans for livet!» avdekker hvordan aktiv bruk av sanser, oppmerksomhet og skapende aktiviteter er grunnleggende i et evolusjonært perspektiv, hinsides de få hundre årene skolen har eksistert. Sanser, følelsesmessig engasjement og andre sider av oss som er i spill unders estetisk praksis er biologisk innkodet i våre gener – de er nødvendige for å kunne leve i samklang med den dynamiske omverden. Estetiske aktiviteter muliggjør allsidig og dyp læring. Det er ikke så rart at vi opplever dem som viktige! I et bærekraftig perspektiv er det å utvikle sanseevner nødvendig for å tune seg inn på omverden og improvisere i takt med fremvoksende utfordringer med omsorg og ansvar.
Om Biljana C. Fredriksen
Biljana C. Fredriksen er førsteamanuensis i kunst og håndverk med et bredt faglig interesse for estetiske fagområder og syn på læring som motstår skolens inndeling fag. Hun har undervist på lærerutdanningene siden 1998 og gjennomført en rekke empiriske forskningsprosjekter med barn. Hennes forskning er praksisrettet og fokuserer på læring gjennom erfaringer – både barn og unges erfaringsbasertlæring, og læring/kunnskapsutvikling som finner sted gjennom forskningspraksis.
Oppdatert på internasjonale trender som viser en økende interesse for «community art» og forankret i et bredt internasjonalt nettverk, har Fredriksen publisert en rekke artikler og bokkapitler på engelsk. På norsk har hun publisert boken «Begripe med kroppen: Barns erfaringer som grunnlag for all læring» som bygger på hennes doktorgradsavhandling: «Negotiating Grasp». Hennes nyeste forskningsinteresser fokuserer på evolusjonær betydning av sanser, følelser og sosialt samspill anses for å være nøkkelen til dyp læring og økologisk bærekraft.
 
Konferanse Cutting Edge
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2017/oktober/forskningskonferanse-med-strommet-debatt
18. Oktober 2018 09.30 – 10-30

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *