FORSKNINGSPROSJEKT – ARTIKKEL – BOKLANSERING OG KONFERANSE. Av: Ingvild M. Birkeland, Tone Cronblad Krosshus og Anne Lise Nordbø

FORSKNINGSPROSJEKT – ARTIKKEL – BOKLANSERING OG KONFERANSE, JUNI 2017
I perioden 2015 -2017 deltok tre av dramaseksjonens høgskolelektorer, Ingvild M. Birkeland, Tone Cronblad Krosshus (HSN/Notodden) og Anne Lise Nordbø, (HSN/ Bakkenteigen) i det nasjonale forskningsprosjektet Drama-Teater-Demokrati. Registret i CRIStin med Id: 444762.
 
Prosjektet ble avsluttet med utgivelsen av to antologier:
Drama, teater og demokrati – Antologi I – I barnehage, skole, museum og høyere utdanning.
Drama, teater og demokrati – Antologi II – I kultur og samfunn.
Begge redigert av Aud Berggraf Sæbø, Stig A. Eriksson og Tor-Helge Allern
utgitt vår 2017 på Fagbokforlaget.
 
 
Foto: hentet fra Fagbokforlagets hjemmesider
Boklanseringen foregikk på konferansen Demokrati på spill som ble holdt på litteraturhuset 12.-13. juni 2017.
Alle tre representantene fra dramaseksjonen USN er representert med fagfellevurderte artikler i Antologi I.
Ingvild M. Birkeland og Tone Cronblad Krosshus:
«Stedsspesifikk dramapedagogikk og demokratisk danning».
Anne Lise Nordbø:
«Sceniske lekerom med små barn. Sanselig språk, affekt og ideen om å bli demokratisk».
 
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *