Samtidskunstens potensialer i barnehagen. Av: Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Samtidskunstens potensialer i barnehagen
Konferansebidrag på rammeplankonferanse om Kunst, Kultur og Kreativitet på Union scene i Drammen 15.11.2017
Ann Hege Lorvik Waterhouse
ann.h.waterhouse@usn.no
Institutt for estetiske fag
Ann-Hege Lorvik Waterhouse er førstelektor og Phd-stipendiat ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har tidligere undervist ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har lang erfaring med ulike prosjekter relatert til forming, kunst og håndverk i barnehagelærerutdanninga. Hun har gjennom sin forskning arbeidet med ulike prosjekter knyttet til barns møter med materialer og barns møter med kunst. I 2013 ga hun ut fagboka I materialenes verden (2013) og i 2017 ga hun ut læreboka Med kunst i barnehagen (2017).
I forbindelse med Rammeplankonferanse om kunst, kultur og kreativitet den 15. november 2017 i Drammen holdt Waterhouse foredrag om Samtidskunstens potensialer i barnehagen.
I dette foredraget tar Waterhouse for seg den nye rammeplanen for barnehagens oppgaver og innhold (2017) og hvilken plass barns møter med samtidskunst kan ha i forhold til flere av rammeplanens temaer. Videre tar hun opp hva samtidskunsten kan romme og hvordan barn møter kunst gjennom det det sanselige, kroppslige, det materielle og det samtidige. Hun viser til hvordan samtidskunsten er mangfoldig, utforskende, eksperimenterende og lekende, samtidig som den også er grensesprengende. Samtidskunst kommuniserer med barn på mange nivåer.
Mange samtidskunstnere er opptatt av publikums rolle og skaper relasjonelle verk hvor publikum inngår i verkskontekster på nye måter. Dette også som målgruppekunst hvor kunstnere skaper kunst ut fra barns måter å undersøke på, og måter å være i verden på. Waterhouse viser også til hvordan og hvorfor samtidskunst bør være et viktig bidrag inn i barnehagens virksomhet nettopp på grunn av mangfoldet i uttrykk og mulige innganger for barn i kunstmøter hvor kunsten er flyttet ut av gullramma på museet og ut i rommet som installasjoner og ut på offentlige steder som parker, skulpturanlegg og offentlige bygg. Kunst som skapes i dag vil preges av mange av de samme tendenser og strømminger som preger barnas samtid og liv og gjennom opplevelser med samtidskunst kan barn møte samtidsaktuelle temaer som bærekraft, digital praksis og politiske ytringer de eksponeres for gjennom en medialisert barndom. I foredraget viser hun også til konkrete prosjekter med samtidskunst og barn i barnehage.
Link til konferanse: http://kunstkultursenteret.no/rammeplankonferanse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *