Be Extended: av Tona Gulpinar og Anneke von der Fehr

Prosjektbeskrivelse: Be Extended: Notodden
8.-26.januar 2018
Foajegalleriet
Institutt for estetiske fag
Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Notodden
 
Be Extended er stedsspesifikke arbeider i stadig utvikling, og i møte med Notodden vil arbeidene videreutvikles i møtet med stedet og publikum. Arbeidene er ment som en sosiale skulpturer som inviterer til åpen fysisk interaksjon mellom publikum og objekter. Arbeidene er konstruert på den måten at de forholder seg fleksibelt til rommet. Arbeidene slik de står i dag består av 50 ulike skulpturer, hvor den største er på 16 meter. Det er også produsert videomateriale, lydspor i form av fortellerstemmer og et lydverk. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd.
Ettersom det er funksjonene ved objektene som utforskes, ønsker vi at disse skal ha en nøytral tekstil overflate. De skal være solide slik at de tåler og bli utforsket. Et sentralt moment ved objektene er bevegelighet og tyngde. Disse faktorene vil være det avgjørende i møte med de ulike objektene. Ettersom objektene skal gi ulike utfordringer og mulige bruksfunksjoner vil de stå frem som form. Objektene er kjønnsnøytrale og inspirasjonskilden er den gamle tekstile dukkekroppen. Refleksjoner og observasjoner av de fysiske møtene mellom subjekt og objektene i form av ”Be Extended” vil danne grunnlaget for videreutvikling og utforming av objektene og tilrettelegging for nye og flere mulige møter.

Be Extended. Galleri RAM, 2016
 

Be Extended Transformed.  Årsutstillingen, Hydrogenfabrikken Fredrikstad, 2016

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *