It is a light which objectifies everything and confirms nothing

Av: Hilde Hovland Honerud Konferansebidrag i Nettverkskonferansen -Kunst og håndverk 2019, arrangert på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden. Dette paperet er en refleksjon over mitt eget pågående kunstneriske prosjekt. Jeg har i mitt arbeid ligget tett på en journalistisk, dokumentarisk stil, som jeg hele tiden jobber med, og forsøker å utfordre. Jeg forsøker å finne… Read More It is a light which objectifies everything and confirms nothing

Erfaringsbasert læring i evolusjonsperspektiv

Av: Biljana C. Fredriksen Konferansebidrag i Nettverkskonferansen -Kunst og håndverk 2019, arrangert på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden. Å lære gjennom erfaringer er viktig læringsform i kunst- og håndverksfaget. Dette vet vi som jobber med faget, men det kan være vanskelig å argumentere overfor andre, politikere, ledere, hvorfor det er så viktig å lære gjennom… Read More Erfaringsbasert læring i evolusjonsperspektiv

A/r/tography en kindereggmetodologi? – En undersøkelse av metodologiens muligheter og plastisitet i forskning og undervisning

Av: Kari Carlsen, Trude Iversen og Ann-Hege Lorvik Waterhouse Konferansebidrag i Nettverkskonferansen -Kunst og håndverk 2019, arrangert på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden. A/r/tography er en metodologi innenfor kunstfaglig forskning som i de senere år har slått rotskudd inn i utdanningsforskning i Norge knyttet til kunstfag. Undervisning i UH-sektoren skal være forskningsbasert, men hva med… Read More A/r/tography en kindereggmetodologi? – En undersøkelse av metodologiens muligheter og plastisitet i forskning og undervisning

How to make a Goldfish fly. Visuelle fortellinger i en naturbasert kontekst

Av: Ann-Mari Arneberg Konferansebidrag i Nettverkskonferansen -Kunst og håndverk 2019, arrangert på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden. Fokus på sammensatte roller som lærer, kunstner og forsker har de senere årene fått et større fokus i profesjonssammenheng. For meg har dette aktualisert seg ved at jeg parallelt med å undervise studenter i landart-baserte prosjekter, også gjennom… Read More How to make a Goldfish fly. Visuelle fortellinger i en naturbasert kontekst

Kopiering på det visuelle feltet. Hvilken betydning har hvem som kopierer?

Av: Silje Bergman Konferansebidrag i Nettverkskonferansen -Kunst og håndverk 2019, arrangert på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden. Økende bruk av bilder og visuelle kommunikasjonsformer gjør kunnskap om det visuelle språket stadig viktigere. For å mestre det visuelle språket er det ikke likegyldig hvordan bilder brukes. En utfordring er ofte at man vil bruke et bilde… Read More Kopiering på det visuelle feltet. Hvilken betydning har hvem som kopierer?

Purkinje Series (2015-2019)

Made by Marte Sørebø Gulliksen, Professor in Culture education and aesthetic practice, University of Southeastern Norway, Department of visual and performing arts education. The Purkinje Series is a series of bowls made by Gulliksen in the period 2015 (Purkinje #1) to 2018 (Purkinje #2-5). The material is aspen wood, harvested from trees felled at her family’s small farm Guvihaug in… Read More Purkinje Series (2015-2019)