KunstLab 2017 – "Biosphere"

Igjennom flere forskjellige faser jobbet Visuelle kunstfag og design, ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Notodden med den naturfaglige definisjonen av” biosphere”.  I denne prosessen ble betydningen av” biosphere” tolket og abstrahert.
Prosjektet startet med at studentene undersøkte organisk material blant annet igjennom mikroskop. Prosessen ble dokumentert og ble ført inn i en egen prosessbok. Hver student laget sitt eget iscenesatte terrarium, det vil si selvregulerende økosystem. Disse ble studert igjennom hele prosjektet og utviklingen ble dokumenter ned ved hjelp av foto, tegninger, collage og refleksjoner.
Underveis jobbet studentene med de auditive omgivelsene. Der det var fokus på lyd som materiale og å utforsket de materielle kvalitetene til lydene. Lydene ble samlet inn og brukt til å skape en” soundshpere” – en isenesatt lyd-sfære. Et av utgangspunktene for denne fasen var forståelsen av planters prosess.  En prosess som kan ses på som bevegelse og hvordan lyd skapes av bevegelse.
“ Min biosfære” er Visuelle kunstfag og designs studentenes kunstneriske tolking og den kreative utfordringen i prosjektet. Studentene så etter sammenhengninger mellom definisjoner og potensialer for et kunstutrykk i det de hadde gjort og tenkt. Hva er din biosfære? Er et av flere spørsmålet studentene stilte seg selv. Bildene som ligger under er hovedsakelig det kunstneriske utrykket studenten kom fram til, men også fra prosessen underveis og studentenes terrarium.
https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/bachelor-i-visuelle-kunstfag-og-design/
DSC_1509DSC_1510DSC_1512DSC_1513DSC_1517DSC_1518DSC_1521DSC_1532DSC_1516DSC_1536DSC_1538DSC_1540DSC_1541DSC_1543DSC_1546DSC_1552DSC_1537DSC_1522DSC_1523DSC_1526DSC_1527DSC_1529

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *